menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-05-21 14:43:04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Szczawin Kościelny, dnia 21.05.2014r.

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. Nr, poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na;

 

Zagospodarowanie przestrzeni przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawinie Kościelnym

1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał ofertę;

Oferta nr 2;

"NOVA - Jerzy Łebski"

99-400 Łowicz

ul. Powstańców 1863R. Nr 2

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu złożono cztery oferty, z których Wykonawca oferty Nr 3 przedstawił najniższą cenę odpowiadającą zamawiającemu.

Cena wybranej oferty; 202.757,42   zł

Oferta uzyskała 10 pkt na 10 pkt możliwych do uzyskania.                                                                             

 

2. Oferty złożone w postępowaniu

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Liczba punktów

 

2

"NOVA - Jerzy Łebski" , 99-400 Łowicz, ul. Powstańców 1863R. Nr 2

 

10,00

1

"MAGICZNA TĘCZA" Kaźmierczak Rafał, Papowo Toruńskie, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 26/4

 

 

7,10

3

"BUDROX" Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych, Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Płocka 44 A

 

 

9,16

 

3. W przeprowadzonym postępowaniu wykluczono na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 4 następujących oferentów.

Ofertę Nr 4 - Firma Remontowo - Budowlana "Lipowski" S.J. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy, 09-400 Płock, ul. Kostrogaj 25

4. Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą zgodnie z  art. 94, ust. 1 , pkt. 2 - ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Informacje o artykule

Autor: Teresa Rutkowska
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 21.05.2014 13:43
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1372

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował