menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2014-05-21 14:44:31

Obwieszczenie


Szczawin Kościelny 19.05.2014r. 

 MG.6733.3.2014 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267), oraz art. 53 § 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. t.j. z 2012 r.  poz. 647 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 19.05.2014r. Wójt Gminy w Szczawinie Kościelnym wydał decyzję Nr 3/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie (usunięcie kolizji) sieci elektroenergetycznej oraz istniejących urządzeń – stacji trafo i obwód linii nn na działkach o nr. ewid. 4/2 i 4/1  w miejscowości Mościska, gmina Szczawin Kościelny.
W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewa Chodorowska
Data powstania: 21.05.2014 13:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1172

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował