menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

2018-01-15 13:14:12

Opłaty za wodę 2018


więcej...

2016-01-14 11:13:02

Opłata za wodę 2016


więcej...

2016-01-14 11:11:40

Opłata targowa 2016


więcej...

2016-01-14 10:09:54

Cena skupu żyta


więcej...

2014-12-23 10:16:23

Opłaty za wodę 2015


więcej...

2014-12-23 10:15:22

Opłata targowa 2015


więcej...

2014-12-23 09:59:43

Cena skupu żyta


więcej...

2014-01-02 11:56:37

Opłaty za wode


w sprawie wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnie ścieków na 2014 rok więcej...

2014-01-02 11:41:41

Zwolnienia z podatków od nieruchomości na 2014 rok


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok więcej...

2014-01-02 11:38:21

Podatek rolny na rok 2014


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014 więcej...

2014-01-02 11:34:32

Podatek od środków transportowych na 2014 rok


Stawka podatkowa od środków transportowych więcej...

2013-01-29 13:37:17

Podatek od nieruchomości 2014


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną więcej...