menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
Data Redaktor Zmiana
16.06.2017 12:12:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
16.06.2017 12:08:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
16.06.2017 12:06:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
16.06.2017 12:05:02 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Kierownik GOPS- Zofia Korycka z kategorii Kierownicy jednostek
16.06.2017 11:56:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
16.06.2017 11:54:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
16.06.2017 11:44:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
16.06.2017 11:14:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
16.06.2017 11:06:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
16.06.2017 11:04:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Grażyna Katarzyna Kiełbasa
16.06.2017 11:04:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Grażyna Katarzyna Kiełbasa
16.06.2017 11:02:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
16.06.2017 11:01:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
16.06.2017 11:00:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
16.06.2017 09:46:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Głogulski Mariusz
16.06.2017 09:45:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
16.06.2017 09:44:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
16.06.2017 09:41:58 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Sobański Janusz
16.06.2017 09:41:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:40:43 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:40:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
16.06.2017 09:39:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Stępniak Barbara
16.06.2017 09:34:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Kozłowski Marcin
16.06.2017 09:33:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
16.06.2017 09:29:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
16.06.2017 09:28:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Szymański Józef
16.06.2017 09:26:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Olejniczak Mirosław
16.06.2017 09:19:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:18:48 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:18:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Radny Porosa Ireneusz
16.06.2017 09:17:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radna Osmolak Jolanta
16.06.2017 09:16:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Radny Kowalczyk Jan
16.06.2017 09:15:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
13.06.2017 11:25:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Rejestr instytucji kultury
13.06.2017 11:25:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Rejestr instytucji kultury
13.06.2017 11:16:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVI/2017
13.06.2017 11:12:10 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVI/2017
13.06.2017 11:09:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:09:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:08:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:07:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:06:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:06:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:06:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:05:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:05:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:04:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:03:32 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:03:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.
13.06.2017 11:02:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 29.05.2017r.