menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
Data Redaktor Zmiana
03.07.2015 09:08:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:08:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:07:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:07:43 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:07:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:05:54 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:02:56 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
03.07.2015 09:01:10 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł VII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.06.2015
02.07.2015 08:56:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Protokół VI/2015 do artykułu Protokół VI/2015
02.07.2015 08:38:31 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł eee z kategorii Sekretarz
02.07.2015 08:38:02 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
02.07.2015 08:36:58 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół VI/2015
02.07.2015 08:36:35 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Protokół VI/2015 z kategorii Protokoły Rady Gminy 2014-2018
02.07.2015 08:18:02 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
02.07.2015 08:17:31 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Protokół VI/2015 z kategorii Protokoły Rady Gminy 2014-2018
02.07.2015 08:14:55 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Protokół Nr. VI/2015 z artykułu
24.06.2015 13:08:13 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
24.06.2015 13:03:29 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
23.06.2015 10:29:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Protokół Nr. VI/2015 do artykułu
23.06.2015 10:26:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
23.06.2015 10:26:21 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Prtokół VI/2015 z kategorii Protokoły Rady Gminy 2014-2018
23.06.2015 10:26:08 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
23.06.2015 08:10:22 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Jednostki Organizacyjne
23.06.2015 08:06:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu "Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie"
23.06.2015 08:06:30 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł "Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie"
19.06.2015 10:58:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
19.06.2015 10:58:09 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
19.06.2015 07:29:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
18.06.2015 13:20:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
18.06.2015 13:10:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Adamów
18.06.2015 13:10:12 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Adamów
18.06.2015 13:04:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.06.2015 13:02:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.06.2015 12:04:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Lista osób zgłaszających kandydata do artykułu Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 12:03:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Karta zgłoszenia na ławnika do artykułu Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 12:02:31 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 10:39:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
18.06.2015 10:31:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:30:13 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:29:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:05:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
18.06.2015 09:57:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:56:45 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Oświdczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:56:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświdczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:18:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
18.06.2015 09:13:23 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
18.06.2015 09:05:41 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
18.06.2015 08:57:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
18.06.2015 08:50:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
18.06.2015 08:44:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa