menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Data Redaktor Zmiana
21.05.2008 12:48:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Marcin Pewniak do artykułu Radny Marcin Pewniak
21.05.2008 12:47:38 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marcin Pewniak
21.05.2008 12:46:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radna Teresa Pawlak do artykułu Radna Teresa Pawlak
21.05.2008 12:45:46 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Teresa Pawlak
21.05.2008 12:44:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Marek Oszczyk do artykułu Radny Marek Oszczyk
21.05.2008 12:43:42 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marek Oszczyk
21.05.2008 12:42:53 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Andrzej Maliszewski do artykułu Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2008 12:41:59 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2008 12:41:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radna Elżbieta Kowalewska do artykułu Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2008 12:39:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2008 12:38:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Stanisław Kowalczyk do artykułu Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2008 12:37:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2008 12:36:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Jan Kowalczyk do artykułu Radny Jan Kowalczyk
21.05.2008 12:35:51 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jan Kowalczyk
21.05.2008 12:34:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Radny Jan Kaźmierczak do artykułu Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2008 12:34:09 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2008 12:31:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Mirosław Olejniczak Zastępca Przewodniczącego do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2008 12:30:08 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2008 12:28:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok Murawska Henryka Zastępca Przewodniczącego do artykułu Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2008 12:26:52 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2008 12:23:56 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2008 12:22:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2007 rok - Wojciechowski Roman Przewodniczący Rady Gminy do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2008 12:21:14 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
16.05.2008 12:25:00 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - Wzór umowy do artykułu
16.05.2008 12:24:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Przedmiar robót do artykułu
16.05.2008 12:23:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 2 oświadczenie do artykułu
16.05.2008 12:23:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do artykułu
16.05.2008 12:22:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ- droga Wola Trębska do artykułu
16.05.2008 12:22:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
16.05.2008 11:01:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - wzór umowy do artykułu
16.05.2008 11:00:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 - Przedmiar robót do artykułu
16.05.2008 11:00:10 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załącznik nr 3 - Przedmiot robót z artykułu
16.05.2008 10:59:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Przedmiot robót do artykułu
16.05.2008 10:58:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 2- Oświadczenie do artykułu
16.05.2008 10:58:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do artykułu
16.05.2008 10:57:55 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załącznik nr 1- oferta z artykułu
16.05.2008 10:57:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 1- oferta do artykułu
16.05.2008 10:56:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ- droga Holendry do artykułu
16.05.2008 10:55:49 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
08.05.2008 09:06:02 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
08.05.2008 08:34:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
30.04.2008 13:10:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4 - Wzór umowy do artykułu
30.04.2008 13:09:02 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załacznik 4 - Wzór umowy z artykułu
23.04.2008 08:59:26 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:58:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 12 -Informacja o stanie mienia komunalnego w 2007 roku do artykułu
23.04.2008 08:57:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 11 - Prognoza kwoty długu i spłaty na 2008 rok i lata następne do artykułu
23.04.2008 08:55:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 10 - Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW do artykułu
23.04.2008 08:53:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 65/XV/2007 - Opłata za wodę i ścieki do artykułu
23.04.2008 08:52:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:50:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR Uchwała Nr 64/XV/2007 - Opłata targowa. do artykułu