menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Data Redaktor Zmiana
23.04.2008 08:49:24 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:47:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 63/XV/2007 - Podatek od posiadania psów. do artykułu
23.04.2008 08:46:52 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:44:25 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:44:09 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:43:54 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:43:42 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:42:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 62/XV/2007 - Podatek od środków transportowych do artykułu
23.04.2008 08:41:29 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:39:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA Nr 61/XV/2007 - Podatek od nieruchomości. do artykułu
23.04.2008 08:38:36 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:36:34 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:35:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR Nr 60/XV/2007 - Podatek rolny. do artykułu
23.04.2008 08:34:36 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:34:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:31:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 59/XV/2007 - Podatek leśny do artykułu
23.04.2008 08:31:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik UCHWAŁA NR 59/XVI/2007 - Podatek leśny z artykułu
23.04.2008 08:30:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 59/XVI/2007 - Podatek leśny do artykułu
23.04.2008 08:30:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:15:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:00:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 9 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:59:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 8 - Dochody i wydatki z administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:56:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 7 - Dochody i wydatki z administracji rządowej i innych zadań zleconych. do artykułu
23.04.2008 07:40:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:39:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 5 - zadania inwestycyjne w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:38:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4 - Limit wydatków na wieleoletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010. do artykułu
23.04.2008 07:36:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 3 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu
23.04.2008 07:35:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 - Dochody budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu
23.04.2008 07:34:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1- Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2008 r. do artykułu
23.04.2008 07:32:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 69/XVI/2007- UCHWAłA BUDŻETOWA do artykułu
23.04.2008 07:31:17 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
22.04.2008 13:56:16 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Struktura organizacyjna
22.04.2008 13:55:39 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Struktura organizacyjna
22.04.2008 12:02:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Jednostki Organizacyjne
22.04.2008 10:59:50 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:58:41 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Skarbnik
22.04.2008 10:50:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 32/2006 - Zmiany w regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:49:41 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Zarządzenie nr 32/2006 - Zmiany w regulaminie z artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:49:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie nr 32/2006 - Zmiany w regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:48:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie Nr29/2005 - Zmiany w regulaminie do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:47:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2003 - Ustalenie regulaminu do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:47:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny UG Szczawin Kościelny do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:46:52 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 5/2003 - Ustalenie regulaminu z artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:46:48 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Regulamin Organizacyjny UG Szczawin Kościelny z artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:44:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2003 - Ustalenie regulaminu do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:43:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Regulamin Organizacyjny UG Szczawin Kościelny do artykułu Regulamin Organizacyjny Urzędu
22.04.2008 10:42:33 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu
18.04.2008 12:20:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 4 - Wzór umowy do artykułu
18.04.2008 12:19:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 3 - Przedmiot robót do artykułu
18.04.2008 12:19:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 - Oświadczenie do artykułu