menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2019-12-23 14:11:35

XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.


Uchwała Nr XIX/91/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2028

Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020 Nr XIX/92/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r.

Uchwała Nr XIX/93/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2019-2027.

Uchwała Nr XIX/94/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniającą Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2019.

Uchwała Nr XIX/95/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Szczawin Kościelny na 2020 rok.

Uchwała Nr XIX/96/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawin Kościelny.

Uchwała XIX/97/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r w sprawie: rozpatrzenia petycji dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Uchwała Nr XIX/98/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego i powszechnego.

Uchwała Nr XIX/99/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Szczawin Kościelny oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

Uchwała Nr XIX/100/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XIX/101/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłat za pojemniki lub worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Uchwała Nr XIX/102/19 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31.12.2019 r. w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Szczawin Kościelny oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Marta Zielak
Data powstania: 23.12.2019 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2020 07:28
Liczba wyświetleń: 768

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zaproszenie.pdf 2019-12-23 14:12:03 Zielak Marta
załącznik uchwała 97.pdf Uchwała Nr XIX/97/19 2019-12-31 15:38:09 Zielak Marta
załącznik Uchwała Nr 100.pdf Uchwała Nr XIX/100/19 2020-01-08 10:31:47 Zielak Marta
załącznik Uchwała Nr 101.pdf Uchwała Nr XIX/101/19 2020-01-08 10:32:23 Zielak Marta
załącznik Uchwała 102.pdf Uchwała Nr XIX/102/19 2020-01-09 14:08:44 Zielak Marta
załącznik Uchwała 99.pdf Uchwała Nr XIX/99/19 2020-01-09 14:09:17 Zielak Marta
załącznik Uchwała 98.pdf Uchwała Nr XIX/98/19 2020-01-09 14:09:39 Zielak Marta
załącznik Uchwała 96.pdf Uchwała Nr XIX/96/19 2020-01-09 14:10:58 Zielak Marta
załącznik Uchwała 95.pdf Uchwała Nr XIX/95/19 2020-01-09 14:12:12 Zielak Marta
załącznik Uchwała 94.pdf Uchwała Nr XIX/94/19 2020-01-09 14:14:07 Zielak Marta
załącznik Uchwała 93.pdf Uchwała Nr XIX/93/19 2020-01-09 14:28:11 Zielak Marta
załącznik Uchwała 92.pdf Uchwała Nr XIX/92/19 2020-01-09 14:50:41 Zielak Marta
załącznik załączniki do uchwały nr 92.pdf załączniki Uchwała Nr XIX/92/19 2020-01-09 14:52:24 Zielak Marta
załącznik Uchwała 91.pdf Uchwała Nr XIX/91/19 2020-01-09 15:01:20 Zielak Marta
załącznik Deklaracja niezamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie .pdf Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/102/19 2020-01-14 11:13:37 Zielak Marta
załącznik Deklaracja zamieszkałe o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komuna.pdf Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/102/19 2020-01-14 11:14:18 Zielak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r. 08.01.2020 09:49 Marta Zielak
2 XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r. 31.12.2019 14:40 Marta Zielak
3 XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r. 23.12.2019 13:11 Marta Zielak