menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2020-07-06 10:11:37

XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.07.2020 r.


Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Marta Zielak
Data powstania: 06.07.2020 10:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1246

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zaproszenie.pdf 2020-07-06 10:11:50 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 114 20.pdf Uchwała Nr XXII/114/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie nieudzielenia Wójtowi Gminy Szczawin Kościelny wotum zaufania 2020-07-23 08:51:35 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 115 20.pdf Uchwała Nr XXII/115/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczawin Kościelny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 2020-07-23 08:53:48 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 116 20.pdf Uchwała Nr XXII/116/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 2020-07-23 08:56:06 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 117 20.pdf Uchwała Nr XXII/117/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2020-2028 2020-07-23 08:58:30 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 118 20.pdf Uchwała Nr XXII/118/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2020 2020-07-23 09:01:47 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 119 20.pdf Uchwała Nr XXII/119/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku zmieniająca Uchwałę Nr 136/XXII/2016 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i org 2020-07-23 09:06:34 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 120 20.pdf Uchwała Nr XXII/120/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczawin Kościelny. 2020-07-23 09:08:32 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 122 20.pdf Uchwała Nr XXII/122/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opieku 2020-07-23 10:54:36 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 123 20.pdf Uchwała Nr XXII/123/20 Rady Gminy z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczawin Kościelny. 2020-07-23 10:57:22 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 124 20.pdf Uchwała Nr XXII/124/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Trębkach 12, lokal 16. 2020-07-23 10:59:22 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 125 20.pdf Uchwała Nr XXII/125/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Trębkach 12, lokal nr 12. 2020-07-23 11:01:13 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 126 20.pdf Uchwała Nr XXII/126/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego, położonego w Szczawinie Kościelnym, lokal nr 4. 2020-07-23 11:03:03 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 127 20.pdf Uchwała Nr XXII/127/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 2020-07-23 11:04:25 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 128 20.pdf Uchwała Nr XXII/128/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 marca 2020 roku. 2020-07-23 11:06:08 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 129 20.pdf Uchwała Nr XXII/129/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego. 2020-07-23 11:07:56 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 130 20.pdf Uchwała Nr XXII/130/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego Zarządzenia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o przekazaniu informacji o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. 2020-07-23 11:12:25 Zielak Marta
załącznik UCHWAŁA Nr XXII 131 20.pdf Uchwała Nr XXII/131/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy Szczawin kościelny na II półrocze 2020 roku. 2020-07-23 11:14:36 Zielak Marta
załącznik Uchwała Nr 121.pdf Uchwała Nr XXII/121/20 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie przzyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Szczawin Kościelny do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko "Programu ochrony śr 2020-08-10 11:31:30 Zielak Marta
załącznik Program ochrony środowiska dla Gminy Szczawn Kościelny do roku .pdf 2020-08-10 11:35:43 Zielak Marta
załącznik Program ochrony śrdowiska.pdf 2020-08-10 11:41:40 Zielak Marta

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował