menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2015-11-27 09:02:10

XI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.11.2015 r.


Uchwały XI sesji:

  1. Uchwała nr 68 w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 r.

  2. Uchwała nr 69 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016.

  3. Uchwała nr 70 w sprawie: wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

  4. Uchwała nr 71 w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

  5. Uchwała nr 72 w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 obowiązujących na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

  6. Uchwała nr 73 w sprawie: wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

  7. Uchwała nr 74 w sprawie: wysokości opłat za wodę pobieraną z urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny i opłat za oczyszczanie nieczystości przez gminną oczyszczalnię ścieków na 2016 rok.

  8. Uchwała nr 75 w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  9. Uchwała nr 76 zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy w Szczawinie Kościelnym na rok 2015.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 27.11.2015 08:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1084

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaproszenie 17.11.2015r..pdf 2015-11-27 09:02:50 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 68.pdf 2015-11-27 09:03:14 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 69.pdf 2015-11-27 09:03:27 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 70.pdf 2015-11-27 09:03:39 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:04:50 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:05:42 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:06:18 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:06:47 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:07:20 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:10:25 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:10:55 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:11:20 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:11:45 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:12:11 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-11-27 09:12:28 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 72.pdf 2015-11-27 09:12:55 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72.pdf 2015-11-27 09:13:07 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 72.pdf 2015-11-27 09:13:25 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 72.pdf 2015-11-27 09:13:40 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 72.pdf 2015-11-27 09:13:51 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 72.pdf 2015-11-27 09:14:02 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 73.pdf 2015-11-27 09:14:25 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 74.pdf 2015-11-27 09:14:44 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 75.pdf 2015-11-27 09:15:03 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik do Uchwały Nr 75.pdf 2015-11-27 09:15:40 Kowalska Ewelina
załącznik Konsultacje dotyczące projektu Rocznego programu współpracy gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.pdf 2015-11-27 09:16:06 Kowalska Ewelina
załącznik Roczny program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.pdf 2015-11-27 09:16:26 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 76.pdf 2015-11-27 09:17:10 Kowalska Ewelina
załącznik Uzasadnienie do zmiany planowanych dochodów, do Uchwały Nr 76.pdf 2015-11-27 09:17:39 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 76.pdf 2015-11-27 09:18:01 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76.pdf 2015-11-27 09:18:24 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały 76.pdf 2015-11-27 09:18:57 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 76.pdf 2015-11-27 09:19:19 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 71.pdf 2015-12-08 11:30:16 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71.pdf 2015-12-08 11:31:00 Kowalska Ewelina
załącznik Protokół.pdf Protokół do konsultacji dot. projektu Rocznego programu współpracy gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 2015-12-15 13:13:26 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował