menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 
drukuj

2017-01-17 09:06:15

XXII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.12.2016r.


Uchwały XXII sesji:

  1. Uchwała Nr 132 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2017-2027
  2. Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2017 Nr 133/XXII/2016
  3. Uchwała Nr 134 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
  4. Uchwała Nr 135 w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017r.”
  5. Uchwała Nr 136 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczawin Kościelny.
  6. Uchwała Nr 137 w sprawie zmiany uchwały Nr 173/XXXV/2013 z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia Publicznego Przedszkola Samorządowego w Szczawinie Kościelnym.
  7. Uchwała Nr 138 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczawin Kościelny na lata 2017-2020.
  8. Uchwała Nr 139 zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2016.
  9. Uchwała Nr 140 w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy Szczawin Kościelny na I półrocze 2017 roku

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Ewelina Kowalska
Data powstania: 17.01.2017 08:06
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1020

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zaproszenie z dnia 19.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:06:56 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 132 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:07:34 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 132.pdf 2017-01-17 09:07:53 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 132.pdf 2017-01-17 09:08:30 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 133 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:14:17 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:14:53 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:15:15 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:15:25 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:15:36 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:15:44 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:15:55 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:16:04 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:16:12 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:16:28 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 134 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:17:10 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik do Uchwały Nr 134.pdf 2017-01-17 09:17:27 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 135 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:23:15 Kowalska Ewelina
załącznik Roczny Program Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017 do Uchwały Nr 135.pdf 2017-01-17 09:24:02 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do Uchwały Nr 135.pdf 2017-01-17 09:24:30 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do Uchwały Nr 135.pdf 2017-01-17 09:25:32 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do Uchwały Nr 135.pdf 2017-01-17 09:25:57 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi do Uchwały Nr 135.pdf 2017-01-17 09:26:30 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 136 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:30:16 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 137 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:30:34 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 138 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:32:39 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138.pdf 2017-01-17 09:33:20 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 139 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:34:15 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:34:37 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:36:22 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:36:49 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:37:05 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:37:23 Kowalska Ewelina
załącznik Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 139.pdf 2017-01-17 09:37:36 Kowalska Ewelina
załącznik Uchwała Nr 140 z dnia 28.12.2016r..pdf 2017-01-17 09:37:59 Kowalska Ewelina
załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr 133.pdf 2017-01-17 09:48:03 Kowalska Ewelina

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował