menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
 

2014-07-04 09:59:44

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego na 2014 rok deficytu budżetowego więcej...

2014-05-16 16:03:30

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


- Plac zabaw w m. Suserz - Plac zabaw w m. Helenów - Plac zabaw w m. Gorzewo-Kolonia - Plac zabaw w m. Kamieniec - Budowa placu zabaw w Trębkach dz.nr 11/27, - Budowa i organizacja placu zabaw w Trębkach w ramach projektu "Nowe przedszkole" więcej...

2013-12-16 13:07:21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1 więcej...

2013-12-16 13:05:50

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Dostawę opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II Nr 1” więcej...

2013-12-16 13:03:57

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Dostawę oleju opałowego lekkiego w roku 2014 dla Gminy Szczawin Kościelny” więcej...

2013-11-06 12:23:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadania inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg gminnych więcej...

2013-11-06 12:19:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji w m. Szczawin Kościelny, ul. Spółdzielcza i Kutnowska 250mb więcej...

2013-11-06 12:18:33

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciagu drogi wojewódzkiej nr 573 w m. Szczawin Kościelny – Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700 więcej...

2013-09-20 13:13:00

WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW


„Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700" więcej...

2013-08-02 09:22:06

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w szczawinei Kościelnym więcej...

2013-03-12 12:22:25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów więcej...

2012-12-24 11:34:15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa opału


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Szczawin Kościelny, 09-550 Szczawin Kościelny na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuję, że w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na; Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym Zawiadomienie w załaczniku więcej...

2012-10-31 15:17:44

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny więcej...

2012-10-31 15:17:09

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania dotyczącego zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym więcej...

2012-10-31 15:16:27

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witoldów – Trębki” więcej...

2012-10-31 15:14:36

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny ul. Łąkowej i Spółdzielnczej więcej...

2012-08-03 14:48:26

II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości- nieruchomości we wsi Gorzewo Kolonia


II rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny oznaczonej numerem ewidencyjnym 28 o powierzchni: 0.7200 ha, położonej we wsi Gorzewo Kolonia więcej...

2012-06-26 13:31:24

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRĘBKI


Szczawin Kościelny: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI TRĘBKI więcej...

2011-09-05 14:36:31

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu na budynku Urzędu Gminy Szczawinie Kościelnym więcej...

2011-08-29 13:31:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


„Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła zlokalizowany przy Szkole Podstawowej w Trębkach, gmina Szczawin Kościelny” więcej...

2011-07-07 15:23:23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców więcej...

2011-07-06 13:46:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców więcej...

2011-05-06 08:15:48

Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty


Przedmiot Zamówienia ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM więcej...

2011-03-04 13:18:08

Unieważnienie postępowania


Zawiadomienie o unieważnieniu w części postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego więcej...