menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
22.02.2024 13:00:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
22.02.2024 13:00:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
22.02.2024 12:49:58 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
22.02.2024 12:49:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
22.02.2024 12:49:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
22.02.2024 12:49:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 18/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 16 lutego 2024 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Szczawin Kościelny wyborów do organów samorządów mieszkańców wsi w tym sołtysów.
21.02.2024 10:20:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
20.02.2024 07:54:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., działającej przez pełnomocnika, P. Ludmiłę Sarnecką, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV, na działkach ew. nr 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160 w miejscowości Białka, gmina Szczawin Kościelny”
20.02.2024 07:54:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., działającej przez pełnomocnika, P. Ludmiłę Sarnecką, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ,,Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci 0,4 kV, na działkach ew. nr 151, 152, 153, 154, 155, 156, 160 w miejscowości Białka, gmina Szczawin Kościelny”
12.02.2024 15:24:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach ewidencyjnych nr: 96 obręb Szczawin Kościelny, 131 obręb Kaleń, 1 i 36 obręb Misiadla gmina Szczawin Kościelny”.
12.02.2024 15:23:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach ewidencyjnych nr: 96 obręb Szczawin Kościelny, 131 obręb Kaleń, 1 i 36 obręb Misiadla gmina Szczawin Kościelny”.
12.02.2024 15:23:03 Marta Zielak Usunięto artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie z kategorii WYBORY SAMORZĄDOWE 2024
12.02.2024 15:22:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
12.02.2024 15:17:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie PKW w Gostyninie w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
12.02.2024 15:17:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Starosty Gostynińskiego z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie PKW w Gostyninie w wyborach do Rady Powiatu Gostynińskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
12.02.2024 13:44:48 Marta Zielak Dodany załącznik RODO do artykułu Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2024 r.
12.02.2024 13:44:20 Marta Zielak Dodany załącznik Oferta realizacji zadania publicznego do artykułu Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2024 r.
12.02.2024 13:42:57 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie do artykułu Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2024 r.
12.02.2024 13:42:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 15/2024 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2024 r.
12.02.2024 09:50:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych blaszanych o lekkiej konstrukcji stalowej dla działki o nr. ewid. 19/1, obręb: Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
12.02.2024 09:45:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków gospodarczych blaszanych o lekkiej konstrukcji stalowej dla działki o nr. ewid. 19/1, obręb: Misiadla, gm. Szczawin Kościelny
08.02.2024 10:09:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczawinie Kościelnym w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
08.02.2024 10:07:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczawinie Kościelnym w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r
07.02.2024 15:05:30 Marta Zielak Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Szczawinie Kościel
07.02.2024 15:02:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
07.02.2024 15:01:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
07.02.2024 14:59:59 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:56 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:54 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:59:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie WKW w Warszawie
07.02.2024 14:46:10 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego; do artykułu Wybory ławników - UZUPEŁNIAJĄCE! na kadencję 2024-2027
07.02.2024 14:44:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wybory ławników - UZUPEŁNIAJĄCE! na kadencję 2024-2027
07.02.2024 14:44:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wybory ławników - UZUPEŁNIAJĄCE! na kadencję 2024-2027
07.02.2024 14:03:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Kalendarz wyborczy – wybory samorządowe 2024 rok
07.02.2024 14:03:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Kalendarz wyborczy – wybory samorządowe 2024 rok
07.02.2024 13:57:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.01.2024 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
07.02.2024 13:53:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 29.01.2024 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
06.02.2024 08:39:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY w sprawie wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
06.02.2024 08:39:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY w sprawie wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy
05.02.2024 15:41:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244
05.02.2024 15:41:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244
02.02.2024 15:32:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
02.02.2024 15:32:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
02.02.2024 15:32:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
02.02.2024 15:31:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny
02.02.2024 15:31:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny