menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
22.11.2023 14:15:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska
22.11.2023 13:23:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o opracowaniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi PLB100003
22.11.2023 13:23:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o opracowaniu projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Przysowy i Słudwi PLB100003
20.11.2023 15:15:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu LI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.11.2023 r.i
20.11.2023 15:13:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł LI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.11.2023 r.i
20.11.2023 15:10:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 24.11.2023 r.
20.11.2023 15:10:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 24.11.2023 r.
20.11.2023 15:09:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 24.11.2023 r.
20.11.2023 15:09:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 23.11.2023 r.
20.11.2023 15:08:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 23.11.2023 r.
17.11.2023 14:28:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
16.11.2023 11:50:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie dofinansowania przejazdów busem szkolnym
16.11.2023 11:50:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie dofinansowania przejazdów busem szkolnym
14.11.2023 14:59:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:58:40 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:58:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:53:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:53:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:52:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:52:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:52:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:52:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:51:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:51:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:51:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
14.11.2023 14:51:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Holendry
13.11.2023 12:47:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:47:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:46:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:30:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:30:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:30:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
13.11.2023 12:28:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 03 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu: Program współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
09.11.2023 15:36:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
07.11.2023 13:58:50 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
07.11.2023 13:58:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
07.11.2023 13:58:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej nr 140513W w miejscowości Waliszew
07.11.2023 13:57:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.
07.11.2023 13:56:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów II o mocy do 8 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 56, 61, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.
07.11.2023 13:55:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
07.11.2023 13:55:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Adamów I o mocy do 20 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działce o nr: 28, 14/5, 14/3, 105, 185/1, 186/1, 29/1, 89 obręb 0001 Adamów, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
07.11.2023 13:55:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
07.11.2023 13:54:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej PV Helenów Suserski I o mocy do 6 MW włącznie (z możliwością realizacji w etapach) realizowanej na działkach o nr: 234, 238/1, 238/2 obręb 0008 Helenów Suserski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym z magazynami energii.”
07.11.2023 13:24:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie, czeków, druków ścisłego zarachowania
07.11.2023 13:23:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 75/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie, czeków, druków ścisłego zarachowania
07.11.2023 13:21:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 13:20:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 74/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
07.11.2023 13:16:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 13:15:46 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 73/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
07.11.2023 13:13:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 71/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 sierpnia 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok