menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
01.10.2021 15:30:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:27:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:26:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:10:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:58:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
28.09.2021 12:53:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/2021
28.09.2021 12:52:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2021
27.09.2021 13:17:34 Marta Zielak Dodany załącznik Pismo dot. obowiązku złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO przez podmioty wpisane do RDR do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
24.09.2021 09:47:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:47:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:45:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:45:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:44:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:41:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 09:41:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:40:55 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
24.09.2021 08:40:17 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
24.09.2021 08:39:36 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
24.09.2021 08:38:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
24.09.2021 08:37:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
24.09.2021 08:36:15 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
24.09.2021 08:32:11 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Korycka
24.09.2021 08:31:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
24.09.2021 08:24:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2010-2014 z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
24.09.2021 08:13:14 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
24.09.2021 08:12:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
24.09.2021 08:12:12 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
24.09.2021 08:11:48 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Głogulski Mariusz
24.09.2021 08:11:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Szymański Józef
24.09.2021 08:10:50 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
24.09.2021 08:10:29 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Olejniczak Mirosław
24.09.2021 08:10:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Porosa Ireneusz
24.09.2021 08:09:01 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Sobański Janusz
24.09.2021 08:08:40 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radna Stępniak Barbara
24.09.2021 08:07:16 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Kowalczyk Jan
24.09.2021 08:06:53 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radna Osmolak Jolanta
24.09.2021 08:06:26 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
24.09.2021 08:05:59 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Kozłowski Marcin
24.09.2021 08:05:36 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
24.09.2021 08:05:10 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
24.09.2021 08:03:54 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:53 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:52 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe na koniec kadencji z artykułu Radny Marek Wypych
24.09.2021 08:03:49 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Radny Marek Wypych