menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
24.11.2021 10:23:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku.
24.11.2021 10:23:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku.
24.11.2021 10:23:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku.
24.11.2021 10:22:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2022 roku.
08.11.2021 11:28:56 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Helenów Słupski.
08.11.2021 11:28:27 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Helenów Słupski.
08.11.2021 11:26:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Helenów Słupski.
08.11.2021 11:21:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 78/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 3 listopada 2021 roku w sprawie: przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Helenów Słupski.
05.11.2021 14:40:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
05.11.2021 14:39:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"
05.11.2021 11:12:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 79/2021 Wójt Gminy Szczawin Kościelny z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 r.
05.11.2021 11:11:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 79/2021 Wójt Gminy Szczawin Kościelny z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego (GBS) powołanego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 r.
05.11.2021 09:53:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny."
05.11.2021 09:52:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny."
05.11.2021 09:15:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny."
05.11.2021 09:15:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn."Budowa instalacji technologicznej gazu płynnego dla potrzeb zasilania suszarni zboża oraz układu grzewczego budynków inwentarskich realizowanego na działce ewidencyjnej nr 39/10 obręb Staw gmina Szczawin Kościelny."
02.11.2021 14:14:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa kablowej sieci (linii) średniego napięcia SN-15 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Krzymów, dz. 140 gmina Szczawin Kościelny"
02.11.2021 14:14:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa kablowej sieci (linii) średniego napięcia SN-15 kV wraz ze złączem kablowym w miejscowości Krzymów, dz. 140 gmina Szczawin Kościelny"
02.11.2021 10:07:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego za święto przypadające w dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.11.2021 10:06:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego za święto przypadające w dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
29.10.2021 14:35:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:"budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8, 9, 11, 28, 34/4, 34/5, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
29.10.2021 14:34:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:"budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8, 9, 11, 28, 34/4, 34/5, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
28.10.2021 14:57:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 14:57:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 14:57:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 14:33:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 14:33:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 14:32:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 14:30:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:" rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny".
28.10.2021 14:30:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:" rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny".
19.10.2021 08:15:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 08:15:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 08:15:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 08:14:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
11.10.2021 12:40:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działkach o nr ew. 206, 207,205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny"
11.10.2021 12:39:42 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działkach o nr ew. 206, 207,205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny"
04.10.2021 11:07:46 Marta Zielak Edytowano artykuł XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:30:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:28:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:27:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:26:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:16:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 15:10:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:58:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
28.09.2021 12:53:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/2021
28.09.2021 12:52:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2021