menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
11.02.2009 07:50:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:47:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 114_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:46:40 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:43:24 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:43:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2009 do artykułu Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:42:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 113_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:41:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:29:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki na programy i projekty do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:28:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Prognoza długu do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:28:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:27:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:27:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2008 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:26:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik GFOŚiGW do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:26:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje podmiotowe do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:25:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje celowe do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:25:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej na podstawie porozumienia do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:24:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:23:49 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Inwestycje 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:22:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki budzetu 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:20:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody budżetu 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:19:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet gminy Szczawin Kościelny 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:17:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:16:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała budżetowa do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:15:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 07:13:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała RIO do artykułu
11.02.2009 07:12:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2008 do artykułu
11.02.2009 07:11:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2009 do artykułu
11.02.2009 07:09:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Prognoza długu do artykułu
11.02.2009 07:09:25 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu do artykułu
11.02.2009 07:08:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik GFOŚiGW do artykułu
11.02.2009 07:08:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje podmiotowe do artykułu
11.02.2009 07:08:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje celowe do artykułu
11.02.2009 07:07:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Inwestycje 2009 do artykułu
11.02.2009 07:07:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki na programy i projekty do artykułu
11.02.2009 07:06:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki budżetu gminy 2009 do artykułu
11.02.2009 07:05:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej na podstawie porozumienia do artykułu
11.02.2009 07:04:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 do artykułu
11.02.2009 07:02:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody budżetu gminy na 2009 do artykułu
11.02.2009 07:01:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Budżet 2009 do artykułu
11.02.2009 07:01:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała budżetowa do artykułu
11.02.2009 07:00:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
21.01.2009 21:31:11 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
18.12.2008 08:44:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 do artykułu Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:44:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 do artykułu Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:44:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1 do artykułu Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:43:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 111_27_2008 do artykułu Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:43:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 111/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:42:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Statut Fundacji do artykułu Uchwała Nr 110/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:41:37 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 110_27_2008 do artykułu Uchwała Nr 110/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r
18.12.2008 08:41:00 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 110/XXVII/2008 z dnia 19 Llistopada 2008 r