menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Data Redaktor Zmiana
31.01.2020 09:47:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Plan Zamówień Publicznych na rok 2020
30.01.2020 12:04:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 2/ 2020 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym - w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
30.01.2020 12:00:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/ 2020 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym - w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
30.01.2020 11:09:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Harmonogram na 2020 rok
30.01.2020 11:08:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Harmonogram na 2020 rok
29.01.2020 14:19:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot: zmiany uchwał
29.01.2020 14:18:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot: zmiany uchwał
29.01.2020 12:56:42 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 12:56:26 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 12:56:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 12:55:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 03.02.2020 r.
29.01.2020 11:01:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 11:01:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 11:00:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
29.01.2020 11:00:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot przedsięwzięcia .pn.: Budowa gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn-Wronów, ETAP II Leśniewice-Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
24.01.2020 14:09:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 14:08:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 14:07:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
24.01.2020 14:05:57 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020
23.01.2020 15:19:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
23.01.2020 15:19:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
23.01.2020 15:16:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
23.01.2020 15:16:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 23.01.2020r.
22.01.2020 12:26:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: budowy napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV oraz budowy kablowej linii nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1 w miejscowości Szczawin Kościelny
22.01.2020 12:26:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dot.: budowy napowietrznej linii niskiego napięcia nN-0,4kV oraz budowy kablowej linii nN-0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej na działkach o nr ew. 70/2, 56, 52, 53, 54, 73, 74/1 w miejscowości Szczawin Kościelny
16.01.2020 13:59:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 57/5 obręb Waliszew, gmina Szczawin Kościelny"
16.01.2020 13:58:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 57/5 obręb Waliszew, gmina Szczawin Kościelny"
15.01.2020 15:04:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów ETAP II Leśniewice -Rawa Mazowiecka"
15.01.2020 15:03:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie: Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby zadania inwestycyjnego "Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów ETAP II Leśniewice -Rawa Mazowiecka"
15.01.2020 09:50:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2020 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Józefków - Krzymów
15.01.2020 09:49:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2020 r. w sprawie przeprowadzania wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Józefków - Krzymów
14.01.2020 11:14:18 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
14.01.2020 11:13:37 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIX/102/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
10.01.2020 09:11:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.01.2020 09:11:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości i windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
10.01.2020 08:43:38 Marta Zielak Edytowano artykuł XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
10.01.2020 08:35:24 Marta Zielak Edytowano artykuł XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
10.01.2020 08:28:13 Marta Zielak Edytowano artykuł XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 15:35:02 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/87/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:34:31 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/87/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:34:02 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/86/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:32:53 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/86/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:31:29 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:30:52 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
09.01.2020 15:12:26 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/90/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:11:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/89/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:11:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVIII/88/19 do artykułu XVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 20.12.2019 r.
09.01.2020 15:01:20 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/91/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:52:24 Marta Zielak Dodany załącznik załączniki Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.
09.01.2020 14:50:41 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XIX/92/19 do artykułu XIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 31.12.2019 r.