menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
03.03.2021 08:59:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
03.03.2021 08:57:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.03.2021 12:14:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obnwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla predsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim"
02.03.2021 12:14:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obnwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego dla predsięwzięcia pn. "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim"
02.03.2021 09:13:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny"
02.03.2021 09:12:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny"
24.02.2021 13:39:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na sprzedaż autobusu AUTOSAN, model: H9-21
24.02.2021 13:39:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na sprzedaż autobusu AUTOSAN, model: H9-21
24.02.2021 13:39:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na sprzedaż autobusu AUTOSAN, model: H9-21
24.02.2021 13:22:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o zmianie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV zlokalizowanej na dz. ew. nr 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286,309 obręb ew. Holendry, oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ewidencyjny Dobrów".
24.02.2021 13:22:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o zmianie warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4kV zlokalizowanej na dz. ew. nr 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286,309 obręb ew. Holendry, oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ewidencyjny Dobrów".
24.02.2021 09:09:47 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 09:09:21 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży do artykułu Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 09:08:31 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 11 do artykułu Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 09:05:17 Marta Zielak Usunięty załącznik Zarządzenie nr 11 z artykułu Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 09:03:14 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie nr 11 do artykułu Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
24.02.2021 09:02:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15.02 2021 roku w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
23.02.2021 14:52:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie szacunkowej ilości oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.
23.02.2021 14:52:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie szacunkowej ilości oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.
23.02.2021 14:51:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie szacunkowej ilości oprogramowania użytkowanego w Urzędzie.
22.02.2021 08:52:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny".
22.02.2021 08:52:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny".
19.02.2021 13:58:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
19.02.2021 13:56:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
19.02.2021 13:55:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w obronie prawdy, godności i wolności człowieka
19.02.2021 13:55:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE
18.02.2021 13:30:07 Marta Zielak Edytowano artykuł Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:28:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:27:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:22:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:22:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:21:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:21:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 13:20:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2021 r.
18.02.2021 12:19:06 Marta Zielak Edytowano artykuł XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:14:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:14:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:13:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:13:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:13:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:13:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:13:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 12:12:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.02.2021 11:28:15 Marta Zielak Edytowano artykuł XXVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.01.2021r.
18.02.2021 11:26:53 Marta Zielak Edytowano artykuł XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.
18.02.2021 11:06:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.
18.02.2021 11:06:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.
18.02.2021 11:06:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.
18.02.2021 11:05:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.
18.02.2021 11:05:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 10.02.2021r.