menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
18.02.2016 14:20:54 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Komunikat dot. opłat środowiskowych
17.02.2016 09:24:12 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
17.02.2016 09:23:30 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
17.02.2016 09:21:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o wyborze oferty
17.02.2016 09:21:33 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o wyborze oferty
10.02.2016 10:03:20 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami.
10.02.2016 10:01:32 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami.
09.02.2016 12:18:46 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.02.2016 12:17:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.02.2016 12:17:34 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
09.02.2016 11:35:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny o jakości wody przeznaczonej do spożycia
09.02.2016 11:33:24 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny o jakości wody przeznaczonej do spożycia
09.02.2016 09:08:41 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Informacja dla mieszkańców o jakości wody z kategorii Inne Informacje, Komunikaty
08.02.2016 09:46:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu
08.02.2016 09:46:30 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
03.02.2016 15:00:25 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie dot. elektrowni wiatrowej w Szczawinie Kościelnym z dnia 29.01.2016r.
03.02.2016 15:00:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dot. elektrowni wiatrowej w Szczawinie Kościelnym z dnia 29.01.2016r.
02.02.2016 12:01:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół XIII/2016
02.02.2016 12:00:28 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół XIII/2016
02.02.2016 11:41:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:40:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:40:26 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:40:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:39:48 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:39:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:38:58 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:37:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 11:36:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 10:56:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:33:27 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:30:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:29:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:29:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:28:40 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:27:15 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
02.02.2016 09:26:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.01.2016 r.
29.01.2016 10:07:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2016 10:07:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
29.01.2016 10:00:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:59:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Objaśnienia do WPF Gminy Szczawin Kościelny na lata 2016-2026 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:58:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2016-2026 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:50:45 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:49:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wykazem Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:47:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych w 2016r do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:45:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dotacje podmiotowe w 2016r do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:44:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:43:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:35:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:33:42 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
29.01.2016 09:32:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wydatki 2016 do artykułu Budżet Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok