menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Data Redaktor Zmiana
11.10.2019 08:43:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 82 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10.10.2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Szczawin Kościelny
10.10.2019 12:05:59 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Odpowiedź na petycję dot. korzystania z telefonii komórkowej, bezpieczeństwie użytkowania urządzeń emitowania pola elektromagnetycznego
10.10.2019 12:05:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję dot. korzystania z telefonii komórkowej, bezpieczeństwie użytkowania urządzeń emitowania pola elektromagnetycznego
07.10.2019 13:44:18 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 13:43:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 13:37:07 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., z/s w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn w związku ze wzrostem mocy w gospodarstwie rolnym na dz. nr 211 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 13:36:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energa Operator S.A., z/s w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn, linii napowietrznej nn oraz przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn w związku ze wzrostem mocy w gospodarstwie rolnym na dz. nr 211 w miejscowości Suserz, gmina Szczawin Kościelny"
07.10.2019 13:11:46 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XII/2019 do artykułu Protokół Nr XII/2019
07.10.2019 13:11:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XII/2019
07.10.2019 13:08:38 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr XI/2019 do artykułu Protokół Nr XI/2019
07.10.2019 13:08:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XI/2019
07.10.2019 13:05:05 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr X/2019 do artykułu Protokół Nr X/2019
07.10.2019 12:29:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr X/2019
07.10.2019 12:27:30 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na IX Sesja RG do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 12:27:07 Marta Zielak Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na IX Sesja RG do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 12:25:22 Marta Zielak Dodany załącznik Protokół Nr IX/2019 do artykułu Protokół Nr IX/2019
07.10.2019 12:22:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr IX/2019
04.10.2019 07:57:36 Marta Zielak Dodany załącznik Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019 do artykułu Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019
04.10.2019 07:56:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacje o wynikach przetargu w Słupie 18.09.2019
03.10.2019 12:09:05 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 12:08:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 11:44:58 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 11:43:03 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
03.10.2019 11:42:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2019 16:05:04 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu Zawiadomienie dot: Budowy gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
02.10.2019 16:04:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie dot: Budowy gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
02.10.2019 16:03:17 Marta Zielak Usunięto artykuł Zawiadomienie dot: składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa, w trzydziestodniowym terminie od 14 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. włącznie z kategorii Obwieszczenia , decyzje
02.10.2019 15:36:22 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie dot: Budowy gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
02.10.2019 15:34:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie dot: Budowy gazociągu w/c MOP 8,4 MPa DN1000 relacji Gustorzyn - Wronów, ETAP II Leśniewice - Rawa Mazowiecka jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 z późn. zm.) - Rozdział 7 art. 38 pkt. 2 lit. s
02.10.2019 15:32:37 Marta Zielak Dodany załącznik Zawiadomienie do artykułu
02.10.2019 15:32:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
01.10.2019 09:35:32 Marta Zielak Usunięty załącznik Zaproszenie z artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
01.10.2019 09:35:25 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
01.10.2019 09:35:18 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
01.10.2019 09:34:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.10.2019 r.
01.10.2019 09:31:42 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.09.2019 r.
01.10.2019 09:28:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 17.09.2019 r.
30.09.2019 11:01:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2019 11:00:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
30.09.2019 11:00:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
27.09.2019 08:51:47 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej do artykułu Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej
27.09.2019 08:51:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej
24.09.2019 13:35:28 Marta Zielak Dodany załącznik Postanowienie nr407/2019 do artykułu Postanowienie nr407/2019
24.09.2019 13:32:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie nr407/2019
24.09.2019 13:30:31 Marta Zielak Dodany załącznik Postanowienie nr 393/2019 do artykułu Postanowienie nr 393/2019
24.09.2019 13:29:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie nr 393/2019
11.09.2019 15:52:31 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11.09.2019 do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11.09.2019
11.09.2019 15:52:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11.09.2019
09.09.2019 12:21:34 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja w interesie publicznym do artykułu Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego
09.09.2019 12:20:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja polityka zarządzania konfiktem interesów Gminy Powiatu Gostynińskiego