menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
25.07.2019 10:07:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 6/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze - Sekretarza Gminy Szczawin Kościelny
24.07.2019 13:06:47 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja dot: użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikacje z Urzędem
24.07.2019 13:06:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dot: użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikacje z Urzędem
23.07.2019 13:59:02 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 5/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 13:58:05 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 13:57:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonywania kontrolnych odczytów wskazań wodomierzy
23.07.2019 13:53:58 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 4/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
23.07.2019 13:52:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich od pracy
23.07.2019 13:46:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 3/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
23.07.2019 13:43:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 rok
23.07.2019 13:38:50 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 2/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogrmu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
23.07.2019 13:37:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 2/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogrmu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny.
23.07.2019 13:30:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 1/2019 do artykułu Zarządzenie Nr 01/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
23.07.2019 13:28:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 01/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2019 r.
23.07.2019 12:57:07 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze do artykułu
23.07.2019 12:56:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
23.07.2019 12:54:18 Marta Zielak Dodany załącznik oświadczenie - prostujące datę w odpowiedzi na petycję do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
22.07.2019 13:56:08 Marta Zielak Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
22.07.2019 13:55:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł X Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.07.2019 r.
16.07.2019 10:04:51 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do artykułu
16.07.2019 10:04:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
16.07.2019 10:02:49 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne do artykułu
16.07.2019 07:57:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
16.07.2019 07:53:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.
16.07.2019 07:39:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku z artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 07:37:57 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 07:37:54 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 54/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 07:36:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2018/2019.
16.07.2019 07:28:34 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 52/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
16.07.2019 07:27:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 52/ 2019 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 26 czerwca 2019 roku - w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Podinspektora ds. Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich w pełnym wymiarze czasu pracy Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
16.07.2019 07:01:05 Marta Zielak Dodany załącznik Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku do artykułu Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinpektora ds. Obronnych, Zarządzenia Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
16.07.2019 06:59:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinpektora ds. Obronnych, Zarządzenia Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
15.07.2019 14:55:34 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słup"
15.07.2019 14:55:18 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słup"
15.07.2019 14:48:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suserz"
15.07.2019 14:47:39 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Suserz"
11.07.2019 09:41:28 Marta Zielak Dodany załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE do artykułu
11.07.2019 09:40:27 Marta Zielak Usunięty załącznik OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE z artykułu
09.07.2019 14:22:56 Marta Zielak Edytowano artykuł Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 14:22:09 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 13:47:32 Marta Zielak Dodany załącznik Petycja do artykułu Petycja i odpowiedź na petycję o niedopuszczenie do budowy biogazowni rolniczej
09.07.2019 10:14:58 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
09.07.2019 09:57:06 Marta Zielak Dodany załącznik odpowiedź na pytania Referentów - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
08.07.2019 07:58:37 Marta Zielak Dodany załącznik klauzula RODO - o ewidencji ludności do artykułu klauzula informacyjna 4
08.07.2019 07:56:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł klauzula informacyjna 4
05.07.2019 12:34:32 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja dla organizacji pozarządowych do artykułu Propozycja do projektu " Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
05.07.2019 12:33:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Propozycja do projektu " Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok"
04.07.2019 14:06:51 Marta Zielak Dodany załącznik Pytania i odpowiedzi dot. drogi Słup do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słup
04.07.2019 14:05:39 Marta Zielak Dodany załącznik Mapa - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz
04.07.2019 14:05:15 Marta Zielak Dodany załącznik Mapa - droga Suserz do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suserz