menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
02.03.2022 08:57:43 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. z artykułu Radny Kozłowski Marcin
02.03.2022 08:57:21 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majakowe za 2014r. z artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
02.03.2022 08:57:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radna Osmolak Jolanta
02.03.2022 08:55:20 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Kowalczyk Jan
02.03.2022 08:55:07 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radna Stępniak Barbara
02.03.2022 08:54:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Sobański Janusz
02.03.2022 08:54:13 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Porosa Ireneusz
02.03.2022 08:54:01 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Olejniczak Mirosław
02.03.2022 08:53:13 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
02.03.2022 08:52:59 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Głogulski Mariusz
02.03.2022 08:52:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
02.03.2022 08:52:29 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
02.03.2022 08:51:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
02.03.2022 08:49:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista osób uprawnionych – oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczawin Kościelny
02.03.2022 08:48:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista osób uprawnionych – oczekujących do zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego w mieszkaniowym zasobie Gminy Szczawin Kościelny
02.03.2022 08:44:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
28.02.2022 15:25:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV na dz. ew. nr 856/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 69, 1/4,1/9, 1/10 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
28.02.2022 15:25:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa sieci energetycznej nn 0,4 kV na dz. ew. nr 856/8, 86/9, 86/10, 86/11, 86/12, 86/13, 86/14, 86/15, 86/16, 86/17, 86/18, 69, 1/4,1/9, 1/10 w miejscowości Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
25.02.2022 15:26:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN- 15/0,4 kV w miejscowości Wola Trębska, dz. ew. nr 93/3:93/4:93/5;94; 129;130;131;95/1;95/2;96;92;87;104;97/1;97/2;98/3;99;107/2;107/3;100;101;102;117;118/1;118/2;112;120;116/2;116/2;116/4;116/3;115;90/19;114;43;72, gmina Szczawin Kościelny"
25.02.2022 15:26:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN- 15/0,4 kV w miejscowości Wola Trębska, dz. ew. nr 93/3:93/4:93/5;94; 129;130;131;95/1;95/2;96;92;87;104;97/1;97/2;98/3;99;107/2;107/3;100;101;102;117;118/1;118/2;112;120;116/2;116/2;116/4;116/3;115;90/19;114;43;72, gmina Szczawin Kościelny"
22.02.2022 14:55:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisję Rewizyjną Rady Gminy w dniu 02.03.2022
22.02.2022 14:54:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisję Rewizyjną Rady Gminy w dniu 02.03.2022
22.02.2022 14:53:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisję Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 24.02.2022
22.02.2022 14:53:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisję Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 24.02.2022
21.02.2022 16:24:19 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 16:24:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 16:23:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 16:22:53 Marta Zielak Usunięto artykuł Interpelacja w związku z wyposazeniem naszej gminy w ogólnodostepny defibrylator AED z kategorii Interpelacje i petycje
21.02.2022 16:19:53 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 16:19:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 16:19:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 16:15:23 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu
21.02.2022 16:14:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
21.02.2022 16:14:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
16.02.2022 14:24:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja z otwarcia ofert
16.02.2022 14:24:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
16.02.2022 14:23:51 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 14:22:57 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 14:22:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 08:22:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
15.02.2022 11:07:43 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/226/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczawin Kościelny do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 11:05:14 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/225/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi gruntowej w msc. Stefanów Suserski do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 11:00:31 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 z artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 10:59:49 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 10:59:35 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 11:08:01 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. z artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 11:07:42 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 11:07:25 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
10.02.2022 11:55:52 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja Mieszkańców wsi Stefanów Suserski
10.02.2022 11:55:48 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Petycja Mieszkańców wsi Stefanów Suserski