menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
30.03.2016 08:43:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 14.03.2016 r.
30.03.2016 08:41:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 14.03.2016 r.
30.03.2016 08:33:19 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 14.03.2016 r.
30.03.2016 08:31:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł XIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 14.03.2016 r.
23.03.2016 11:19:23 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - II kwartał 2016r
23.03.2016 11:19:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - II kwartał 2016r
23.03.2016 11:18:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Harmonogramy dyżurów w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - II kwartał 2016r
22.03.2016 11:38:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Ramowej Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG),
22.03.2016 11:38:17 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu raportu dla Komisji Europejskiej, dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Ramowej Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG),
21.03.2016 15:19:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
21.03.2016 15:19:45 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
21.03.2016 15:19:35 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
18.03.2016 15:18:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2016r.
18.03.2016 15:18:03 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia z dnia 14.03.2016r.
18.03.2016 15:14:07 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2016r.
18.03.2016 15:13:53 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2016r.
18.03.2016 15:12:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25.02.2016r.
18.03.2016 15:12:19 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25.02.2016r.
15.03.2016 10:04:26 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23.02.2016r. w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
15.03.2016 10:03:55 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Stanowisko Rady Gminy Sanniki z dnia 23.02.2016r. w sprawie zamiaru podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego
15.03.2016 09:21:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Badania wody z dnia 11.02.2016r.
15.03.2016 09:21:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Badania wody z dnia 11.02.2016r.
15.03.2016 09:21:30 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Badania wody z dnia 11.02.2016r.
15.03.2016 09:21:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Badania wody z dnia 11.02.2016r.
15.03.2016 09:20:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Badania wody z dnia 11.02.2016r.
10.03.2016 11:53:57 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Pismo oraz Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XV/89/16 z dnia 29.02.2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
10.03.2016 11:53:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Pismo oraz Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XV/89/16 z dnia 29.02.2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
10.03.2016 11:53:25 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Pismo oraz Uchwała Rady Powiatu Żyrardowskiego Nr XV/89/16 z dnia 29.02.2016 roku w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
09.03.2016 14:53:33 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
09.03.2016 14:53:24 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
07.03.2016 14:02:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu "Rokowania na sprzedaż zabytkowej nieruchomości w Słupie"
07.03.2016 14:02:38 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł "Rokowania na sprzedaż zabytkowej nieruchomości w Słupie"
07.03.2016 09:13:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr XVI/71/2016 w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gostynińskiego o wyrażeniu sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.
07.03.2016 09:13:21 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Uchwała nr XVI/71/2016 w sprawie: stanowiska Rady Powiatu Gostynińskiego o wyrażeniu sprzeciwu wobec planów ewentualnego administracyjnego podziału województwa mazowieckiego.
01.03.2016 14:45:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Komunikat Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudnienia lub zamieszkania cudzoziemców
01.03.2016 14:45:12 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Komunikat Związku Gmin Regionu Płockiego w sprawie obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zatrudnienia lub zamieszkania cudzoziemców
01.03.2016 09:57:53 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Rozstrzygnięcie naboru: „Lokalny Animator Sportu” w Szczawinie Kościelnym.
24.02.2016 13:32:12 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
24.02.2016 13:31:45 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
24.02.2016 13:31:06 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
23.02.2016 16:06:05 Dodany załącznik Projekt założeń cz.2 do artykułu Uchwała 193/LI/2010 z 29.10.2010 r.
23.02.2016 16:05:09 Dodany załącznik Projekt założeń cz.1 do artykułu Uchwała 193/LI/2010 z 29.10.2010 r.
22.02.2016 14:38:44 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny animator sportu”
22.02.2016 14:38:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Nabór na kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny animator sportu”
22.02.2016 14:37:03 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Nabór na kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny animator sportu”
22.02.2016 14:35:17 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Nabór na kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny animator sportu”
22.02.2016 14:26:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Nabór na kandydata na stanowisko animatora sportu w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny animator sportu”
22.02.2016 12:24:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
22.02.2016 12:24:24 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł PROJEKT REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
18.02.2016 14:21:23 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Komunikat dot. opłat środowiskowych