menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
01.02.2022 13:35:02 Marta Zielak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu do artykuł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
01.02.2022 08:24:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
28.01.2022 13:03:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.206, 207, 205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny".
28.01.2022 13:02:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew.206, 207, 205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny".
28.01.2022 13:02:19 Marta Zielak Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. " Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną techniczną na działkach o nr ew.206, 207, 205/206, 202, 201/202
28.01.2022 13:01:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
27.01.2022 11:46:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postepowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego pn.: " budowa sieci kablowej elekroenergetycznej nn 0,4 kV, wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych - jednorodzinnych, dz. 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, w miejscowości Przychód, gmina Szczawin Kościelny"
27.01.2022 11:44:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postepowania administracyjnego dla inwestycji celu publicznego pn.: " budowa sieci kablowej elekroenergetycznej nn 0,4 kV, wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych - jednorodzinnych, dz. 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 33/8, 33/9, 33/10, 33/11, 33/12, w miejscowości Przychód, gmina Szczawin Kościelny"
26.01.2022 11:24:37 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 . do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 11:19:23 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:43:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny. do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:41:43 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie ustalenia obowiązującej wysokości miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wiceprzewodniczących Rady Gminy, Przewodniczących Komisji, pozostałych Radnych Gminy Szczawin Kościelny. do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:30:35 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór wody, opłaty abonamentowej i odprowadznie ścieków oraz wyznaczenie inkasentów. do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:27:19 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz innych uzależnień dla Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:23:58 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2021 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:17:55 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 10:00:46 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Budżetowa Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 09:38:43 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 z artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 09:35:37 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 09:35:22 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029 do artykułu XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2021r.
26.01.2022 09:27:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXVII/2021
26.01.2022 09:27:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVII/2021
26.01.2022 09:26:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXVI/2021
26.01.2022 09:23:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXVI/2021
25.01.2022 13:22:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: organizacji pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS – COV – 2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników przed ewentualnym zakażeniem.
25.01.2022 13:21:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 9/2022 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: organizacji pracy Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym w związku z epidemią zakażenia wirusem SARS – COV – 2, a w szczególności koniecznością zapewnienia ochrony zdrowia interesantów i pracowników przed ewentualnym zakażeniem.
20.01.2022 13:55:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
20.01.2022 08:44:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Dostawa nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem
19.01.2022 14:44:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:43:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:43:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:43:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:42:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:42:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:42:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:41:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:41:35 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:41:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:39:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:37:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:36:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:36:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:36:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:35:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:35:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:35:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:34:51 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:34:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:33:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
19.01.2022 14:33:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu