menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
29.09.2022 11:47:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023"
29.09.2022 11:37:56 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr GST4407A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewid. nr 47/1 obręb Kunki gmina Szczawin Kościelny
29.09.2022 11:37:54 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr GST4407A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewid. nr 47/1 obręb Kunki gmina Szczawin Kościelny
29.09.2022 11:36:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr GST4407A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewid. nr 47/1 obręb Kunki gmina Szczawin Kościelny
29.09.2022 11:35:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Play Nr GST4407A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce ewid. nr 47/1 obręb Kunki gmina Szczawin Kościelny
23.09.2022 13:27:54 Marta Zielak Edytowano artykuł Sołectwa Gminy Szczawin Kościelny
23.09.2022 11:09:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
22.09.2022 11:58:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy
22.09.2022 11:55:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 11:55:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 11:40:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 11:38:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 11:36:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 11:01:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
22.09.2022 10:39:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
16.09.2022 15:10:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 25.07.2022 r.
15.09.2022 09:27:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
15.09.2022 09:24:51 Marta Zielak Usunięto artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z kategorii Obwieszczenia , decyzje
15.09.2022 09:24:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
15.09.2022 09:24:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
12.09.2022 14:46:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
08.09.2022 15:14:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 09.09.2022 r.
08.09.2022 15:14:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 09.09.2022 r.
08.09.2022 15:12:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
08.09.2022 15:11:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 13.09.2022 r.
08.09.2022 14:04:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
07.09.2022 11:31:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
06.09.2022 15:20:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
06.09.2022 15:06:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
02.09.2022 08:05:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu V Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej położonej w Suserzu
31.08.2022 11:02:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
31.08.2022 10:02:31 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
30.08.2022 09:17:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny"
30.08.2022 09:17:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn.: " Budowa farmy fotowoltaicznej PV Reszki o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewidencyjnym 47 obręb Reszki, gmina Szczawin Kościelny"
30.08.2022 07:50:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
29.08.2022 15:28:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z DNIA 29 SIERPNIA 2022 ROKU W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA SZCZAWIN KOŚCIELNY
29.08.2022 15:28:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZARZĄDZENIE NR 71/2022 WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY Z DNIA 29 SIERPNIA 2022 ROKU W SPRAWIE: PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH SOŁTYSA SOŁECTWA SZCZAWIN KOŚCIELNY
29.08.2022 14:50:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"
29.08.2022 14:50:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"
26.08.2022 14:49:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
25.08.2022 15:23:43 Marta Zielak Dodany załącznik Rozbudowa, remont i przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
23.08.2022 14:39:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 29.08.2022 r.
23.08.2022 14:39:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 29.08.2022 r.
23.08.2022 14:38:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rewizyjną Rady Gminy 26.08.2022 r.
23.08.2022 14:37:59 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rewizyjną Rady Gminy 26.08.2022 r.
23.08.2022 14:28:18 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
23.08.2022 14:27:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
23.08.2022 14:27:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
23.08.2022 14:27:10 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki
23.08.2022 14:27:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trębki