menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
23.10.2012 12:31:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witoldów - Trębki
23.10.2012 12:30:40 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witoldów - Trębki
23.10.2012 12:26:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:21:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:17:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:14:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:09:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:06:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:05:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:04:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 12:02:07 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na częściowe finansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2012 rok powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczawin Kościelny: ul. Łąkowa i Spółdzielcza
23.10.2012 10:43:23 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - żywność z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:43:17 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:43:09 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:43:04 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:51 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej Helenów - Jesionka z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:29 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej we wsi Tuliska z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:21 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej Dobrów - Białka z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:14 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kamieńcu z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:09 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:42:01 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:41:55 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:41:48 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz wykluczeniu Wykonawców z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:41:09 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:56 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:49 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Waliszew z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:43 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej przezwieś Białka i Teodorów z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:36 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Reszki z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:30 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Słup z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:24 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej przez wieś Melerów z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:16 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:06 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu na Remont budynku po byłej Spółdzielni Usług Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:40:00 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ W KAMIEŃCU z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:39:54 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o wynikach przetargu na stację uzdatniania wody w Suserzu z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:39:37 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie przetargu Stacji Uzdatniania Wody z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:39:26 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż mieszkania w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:39:09 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie po przetargu Wola, Trębki, Helenów z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:39:03 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Przebudowa drogi gminnej przez wieś Wola Trębska-Helenów Trębski-Trębki z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:38:43 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Ogłoszenie o wyniku dwóch przetargów z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:38:36 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Dostawa opału do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
23.10.2012 10:38:28 Ewa Chodorowska Usunięto artykuł Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z kategorii Przetargi
19.10.2012 13:38:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym
19.10.2012 13:37:27 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym
19.10.2012 13:31:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP w Szczawinie Kościelnym
19.10.2012 12:34:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Suserski”
19.10.2012 12:33:45 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Przebudowa Drogi gminnej w miejscowości Helenów”
16.10.2012 08:58:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Rokowania na sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Gorzewo Kolonia
10.10.2012 11:38:37 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Suserski
10.10.2012 11:37:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Suserski
10.10.2012 11:37:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów Suserski