menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
28.05.2019 08:12:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik III przetarg ustny do artykułu III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Suserz
28.05.2019 08:12:21 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik III przetarg ustny z artykułu III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Suserz
27.05.2019 15:16:02 Ewelina Kowalska Dodany załącznik III przetarg ustny do artykułu III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Suserz
27.05.2019 15:15:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł III przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Suserz
27.05.2019 14:12:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 do artykułu Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19
27.05.2019 14:11:32 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 maja 2019 w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-19
27.05.2019 14:02:38 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wybory do Parlamentu Europejskiego - Protokoły wyników głosowan do artykułu Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku w Gminie Szczawin Kościelny
27.05.2019 13:59:48 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku w Gminie Szczawin Kościelny do artykułu Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku w Gminie Szczawin Kościelny
27.05.2019 13:59:21 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 roku w Gminie Szczawin Kościelny
24.05.2019 15:07:47 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowy Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kulury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok
24.05.2019 15:00:55 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kulury oraz informacji o stanie mienia Gminy Szczawin Kościelny za 2018 rok
24.05.2019 13:47:36 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Odpowiedź na petycję o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki do artykułu Odpowiedź na petycję o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki
24.05.2019 13:44:54 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Odpowiedź na petycję o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki
24.05.2019 13:43:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Petycja o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki do artykułu Petycja o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki
24.05.2019 13:42:15 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Petycja o wycofanie rozwiązania umowy najmu apteki
23.05.2019 08:26:41 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23.05.2019 r. dot: "Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 49 w miejscowości Staw, gmina Szczawin Kościelny"
23.05.2019 08:21:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Obwieszczenie z dnia 23.05.2019 r. do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23.05.2019 r. dot: "Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 49 w miejscowości Staw, gmina Szczawin Kościelny"
23.05.2019 08:19:44 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23.05.2019 r. dot: "Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 49 w miejscowości Staw, gmina Szczawin Kościelny"
23.05.2019 08:17:22 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 23.05.2019 r. dot: "Budowy farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 49 w miejscowości Staw, gmina Szczawin Kościelny"
17.05.2019 14:29:14 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na VIII Sesji do artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 14:28:52 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Wykaz imiennego głosowania na VIII Sesji z artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 14:27:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na VIII Sesji do artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 14:26:47 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Wykaz imiennego głosowania na VIII Sesji z artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 14:16:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Wykaz imiennego głosowania na VIII Sesji do artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 14:05:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 48 do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 14:04:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 48 do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 14:04:27 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 48 do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 14:03:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uzasadnienie do Uchwały Nr 48 do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 14:03:09 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Uchwała Nr 48 do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 14:02:01 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zaproszenie do artykułu VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 13:59:49 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny z kategorii Uchwały Rady Gminy Kadencja 2018-2023
17.05.2019 13:59:37 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł VIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.04.2019 r.
17.05.2019 13:43:00 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Protokół Nr VIII/2019 do artykułu Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 13:37:56 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr VIII/2019
17.05.2019 08:14:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok do artykułu Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
17.05.2019 08:13:13 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok
13.05.2019 09:44:57 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 09:44:02 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 do artykułu Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 09:43:20 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja za I kwartał 2019 roku
13.05.2019 09:28:01 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:26:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zestawienie zmian w funduszu za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:24:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Rachunek zysków i strat za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:23:46 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:23:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Bilans zbiorczy za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:22:49 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Bilans z wykonania budżetu za 2018 rok do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:22:15 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dodatkowa do artykułu Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 09:19:33 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe za 2018 rok
13.05.2019 07:10:40 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym do artykułu Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym
13.05.2019 07:10:00 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja dot. zmiany harmonogramu dyżurów w PNPP w Gostyninie - Filii w Szczawinie Kościelnym
10.05.2019 14:58:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepod Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kwrtalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Szczawin Kościelny, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych za I kwartał 2019 roku