menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
24.06.2013 13:36:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2012 r. do artykułu Radny Józef Szymański
24.06.2013 13:34:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2012 r. do artykułu Radny Janusz Sobański
24.06.2013 08:05:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
12.06.2013 11:59:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościwe wsi Szczawin Borowy Kolonia
12.06.2013 11:20:45 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomościwe wsi Osowia
12.06.2013 11:17:29 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomościwe wsi Gorzewo Kolonia
12.06.2013 11:13:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości , stanowiącej własność gminy Szczawin Kościelny położonej we wsi Suserz
28.05.2013 14:24:03 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
21.05.2013 13:23:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
21.05.2013 13:22:33 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Rejestr z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
22.04.2013 10:30:42 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
10.04.2013 11:14:31 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Podatek od nieruchomości 2014
08.04.2013 15:26:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują ludzie a powstają odpady
08.04.2013 15:26:06 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł informacja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują ludzie a powstają odpady
08.04.2013 10:04:39 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Trębki PGR.
08.04.2013 09:59:32 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomośc położonej we wsi Wola Trębska
08.04.2013 09:49:13 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Szczawin Kościelny.
08.04.2013 09:22:42 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gorzewo Kolonia
08.04.2013 09:22:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Gorzewo Kolonia
08.04.2013 09:09:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
08.04.2013 09:08:12 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Obwieszczenie
08.04.2013 09:07:22 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
04.04.2013 13:12:33 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 13:12:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 13:11:43 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Wniosek z artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 13:11:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 13:11:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wniosek do artykułu Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub celu publicznego
04.04.2013 10:00:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Zmiana w zakresie osad w planowanych do budowy oraz istniejących obiektach inwentarskiech przeznaczonej do chowu trzody chlewnej
04.04.2013 09:58:14 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zmiana w zakresie osad w planowanych do budowy oraz istniejących obiektach inwentarskiech przeznaczonej do chowu trzody chlewnej
04.04.2013 09:54:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa obiektu inwentarskiego pzreznaczonego do chowu brojlerów kurzych oraz infrastruktury towarzyszącej
04.04.2013 09:53:20 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa obiektu inwentarskiego pzreznaczonego do chowu brojlerów kurzych oraz infrastruktury towarzyszącej
04.04.2013 09:49:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Szczawinek
04.04.2013 09:46:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Szczawinek
04.04.2013 09:31:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Raport do artykułu Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Adamów
04.04.2013 09:19:31 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Adamów
29.03.2013 08:26:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu
29.03.2013 08:26:11 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
27.03.2013 13:56:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja do artykułu
27.03.2013 13:56:14 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja z artykułu
27.03.2013 12:52:19 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
27.03.2013 12:50:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja do artykułu
27.03.2013 12:49:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
26.03.2013 11:06:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Lista rankingowa do artykułu Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
26.03.2013 11:05:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert na realizację zadania publicznego, w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
26.03.2013 09:29:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o spełnieniu kryteriów fomrmalnych do artykułu Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. rozliczania środków Unijnych
26.03.2013 09:14:54 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko ds. rozliczania środków Unijnych
25.03.2013 12:22:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rejestr do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
25.03.2013 12:22:21 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Rejestr z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
25.03.2013 12:22:15 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
15.03.2013 13:40:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Ogłoszenie o wyborze oferty do artykułu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty