menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
06.11.2023 11:34:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 28/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Szczawinie Kościelnym za 2022 r.
06.11.2023 11:31:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzacych z Funduszu Pomocy
06.11.2023 11:31:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 27/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzacych z Funduszu Pomocy
06.11.2023 11:29:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:28:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:12:31 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:11:36 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:09:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:09:08 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:07:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
06.11.2023 11:07:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 24/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
06.11.2023 11:06:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2023 roku
06.11.2023 11:05:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Szczawin Kościelny w 2023 roku
06.11.2023 11:02:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 11:02:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 11:00:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 11:00:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 21/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 10:52:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 10:52:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 10:41:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 dla zadania dotyczącego wypłaty dodatku elektrycznego
06.11.2023 10:40:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdzialania COVID-19 dla zadania dotyczącego wypłaty dodatku elektrycznego
06.11.2023 10:38:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania dotyczącego wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
06.11.2023 10:38:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 18/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla zadania dotyczącego wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych
06.11.2023 10:34:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 10:34:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 17/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 10:32:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 16a/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj"
06.11.2023 10:32:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 16a/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21.02.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadnie pn. "Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj"
06.11.2023 10:21:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Koscielny na 2023 rok
06.11.2023 10:20:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 16/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Koscielny na 2023 rok
06.11.2023 10:18:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyliczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Szczawin Kościelny
06.11.2023 10:17:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 15/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wyliczenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Szczawin Kościelny
06.11.2023 09:46:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
06.11.2023 09:45:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy w Szczawinie Kościelnym z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szczawin Kościelny
06.11.2023 09:42:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 09:42:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków pochodzących z Funduszu Pomocy
06.11.2023 09:40:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:39:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:33:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:33:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 10/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:31:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:31:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 9/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:29:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:29:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:27:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:27:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:25:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:25:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2023 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2023 rok
06.11.2023 09:22:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.01.2023 w sprawie powołamnia komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
06.11.2023 09:22:15 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12.01.2023 w sprawie powołamnia komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
03.11.2023 13:42:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Tuliska