menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
22.09.2020 08:31:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego
18.09.2020 15:54:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
18.09.2020 15:54:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
18.09.2020 15:54:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
18.09.2020 15:53:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
17.09.2020 13:36:48 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarowania odpadami komunalnymi. do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
17.09.2020 13:35:06 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
17.09.2020 13:32:38 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie wójta Gminy Szczawin Kościelny
17.09.2020 13:20:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie wójta Gminy Szczawin Kościelny
17.09.2020 13:19:50 Marta Zielak Dodany załącznik Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego
17.09.2020 13:18:07 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego
14.09.2020 16:01:54 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na stanowisko Podinspektora ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
14.09.2020 15:58:57 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postepowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na stanowisko Podinspektora ds. gospodarki terenami,geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospod Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
11.09.2020 15:42:19 Marta Zielak Dodany załącznik PRZEDMIAR ROBÓT.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:42:02 Marta Zielak Dodany załącznik SST - BIAŁKA.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:41:40 Marta Zielak Dodany załącznik RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJE NORMALNE - BIAŁKA.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:41:26 Marta Zielak Dodany załącznik RYSUNEK NR 2 - PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - BIAŁKA.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:41:07 Marta Zielak Dodany załącznik RYSUNEK NR 1 - PLAN SYTUACYJNY - DROGA GMINNA - BIAŁKA.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:40:44 Marta Zielak Dodany załącznik OPIS TECHNICZNY - DROGA GMINNA - BIAŁKA.pdf do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:40:17 Marta Zielak Dodany załącznik SIWZ zm. z dn.11.09.2020 r..doc do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:36:54 Marta Zielak Dodany załącznik ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:36:30 Marta Zielak Usunięty załącznik SIWZ ZMIANA Z DNIA 11.09.2020 R. z artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:36:12 Marta Zielak Dodany załącznik SIWZ ZMIANA Z DNIA 11.09.2020 R. do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
11.09.2020 15:24:17 Marta Zielak Dodany załącznik WYJAŚNIENIA DO SIWZ do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
09.09.2020 15:05:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Przebudowa i budowa elektroenergtycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV zlokalizowanej na dz. ew. nr. 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286, 309 obręb ewidencyjny Holendry, oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ewidencyjny Dobrów".
09.09.2020 15:05:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji "Przebudowa i budowa elektroenergtycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV zlokalizowanej na dz. ew. nr. 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286, 309 obręb ewidencyjny Holendry, oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ewidencyjny Dobrów".
09.09.2020 14:28:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym
09.09.2020 14:28:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o naborze na stanowisko opiekuna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym
08.09.2020 15:44:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
08.09.2020 15:44:19 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
03.09.2020 15:09:08 Marta Zielak Edytowano artykuł Deklaracja Dostępności
03.09.2020 12:56:48 Edytowano artykuł Deklaracja Dostępności
03.09.2020 12:38:03 Edytowano artykuł Deklaracja Dostępności
03.09.2020 12:33:59 Dodany nowy artykuł Deklaracja Dostępności
02.09.2020 14:55:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:55:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:54:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:54:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:54:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:53:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 75/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:49:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu PRZETARG NIEOGRANICZONY - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”
02.09.2020 14:48:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:48:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 74/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki terenami, geodezji, rolnictwa utrzymania mienia gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:36:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:36:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:36:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:36:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:36:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:35:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
02.09.2020 14:33:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.