menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Data Redaktor Zmiana
10.10.2013 10:55:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wniosek do artykułu WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
10.10.2013 10:54:49 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
10.10.2013 10:53:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
10.10.2013 10:53:13 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
10.10.2013 10:46:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Uchwała 141/XXX/2013
10.10.2013 10:45:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Uchwała 141/XXX/2013
10.10.2013 10:42:50 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała 141/XXX/2013
10.10.2013 10:40:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
10.10.2013 10:39:52 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł WNIOSEK o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
10.10.2013 10:39:13 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
09.10.2013 11:27:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
09.10.2013 11:26:54 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik z artykułu Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
09.10.2013 09:27:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
09.10.2013 09:17:53 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
09.10.2013 09:16:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wniosek ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
09.10.2013 09:15:40 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wniosek ochrona przed bezdomnymi zwierzętami
04.10.2013 10:08:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
04.10.2013 09:57:00 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
03.10.2013 14:18:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:18:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:17:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:17:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:16:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:16:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik przedmiar do artykułu Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
03.10.2013 14:12:17 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Waliszew
24.09.2013 13:43:33 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.09.2013 13:13:00 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł WEZWANIE DO UZUPEŁNIENIA DOKUMENTÓW
13.09.2013 13:42:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rejestr działalności regulowanej do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
13.09.2013 13:41:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
11.09.2013 09:00:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
06.09.2013 13:44:24 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
05.09.2013 14:36:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:35:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:33:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:32:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:30:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:29:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:27:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 14:05:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 13:51:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 13:51:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 13:50:34 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 w miejscowości Szczawin Kościelny-Kaleń na odcinku od km 30+350 do km 30+700
05.09.2013 11:26:55 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego II
05.09.2013 11:25:44 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
29.08.2013 12:16:58 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
29.08.2013 12:15:13 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28.08.2013 17:26:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dokumenty dotyczące wyborów uzupełniających do artykułu Wybory uzupełniajace do Rady Gminy w Szczawinie Kościelny, okreg Nr 14
28.08.2013 17:22:14 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wybory uzupełniajace do Rady Gminy w Szczawinie Kościelny, okreg Nr 14
28.08.2013 17:22:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wybory uzupełniajace do Rady Gminy w Szczawinie Kościelny, okreg Nr 14
28.08.2013 17:16:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego