menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
30.01.2024 13:42:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr 3.l./180/2021
30.01.2024 13:41:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr 3.l./180/2021
30.01.2024 13:41:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr 3.j./175/2021
30.01.2024 13:41:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr 3.j./175/2021
30.01.2024 13:40:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 3.e./327/2021
30.01.2024 13:40:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 3.e./327/2021
30.01.2024 13:38:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Uchwała nr Pł.104_2020
30.01.2024 13:37:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Uchwała nr Pł.104_2020
30.01.2024 13:35:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA Nr Pł.51.2020
30.01.2024 13:35:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł UCHWAŁA Nr Pł.51.2020
30.01.2024 13:21:47 Marta Zielak Usunięto artykuł UCHWALA_3.l.-261-2024_1_akt z kategorii Uchwały RIO
30.01.2024 13:21:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
30.01.2024 13:20:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
30.01.2024 09:14:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł LIII SESJA RADY GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
29.01.2024 14:02:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w m. Suserz w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
29.01.2024 14:01:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w m. Suserz w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
29.01.2024 14:01:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegającej na rozbiórce istniejącego mostu w m. Suserz w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
29.01.2024 13:49:42 Marta Zielak Dodany załącznik Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
29.01.2024 13:45:11 Marta Zielak Usunięty załącznik lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym z artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Gorzewie Kolonii
29.01.2024 13:44:55 Marta Zielak Usunięto artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego z kategorii Nabór
29.01.2024 13:43:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
29.01.2024 13:42:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownika Gminnego Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego
29.01.2024 13:42:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
29.01.2024 13:40:38 Marta Zielak Dodany załącznik lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym do artykułu Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Gorzewie Kolonii
29.01.2024 11:10:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Plan Zamówień Publicznych na rok 2024
29.01.2024 11:09:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Plan Zamówień Publicznych na rok 2024
29.01.2024 10:27:23 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
29.01.2024 10:27:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
29.01.2024 10:26:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
29.01.2024 10:26:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
29.01.2024 10:26:41 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
29.01.2024 10:26:33 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
29.01.2024 10:26:26 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
29.01.2024 10:26:19 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
29.01.2024 10:26:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
29.01.2024 10:25:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
29.01.2024 10:25:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Grażyna Katarzyna Kiełbasa
29.01.2024 10:25:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
29.01.2024 10:24:59 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
29.01.2024 10:24:41 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Głogulski Mariusz
29.01.2024 10:24:30 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Szymański Józef
29.01.2024 10:24:22 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
29.01.2024 10:24:11 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Olejniczak Mirosław
29.01.2024 10:24:00 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Porosa Ireneusz
29.01.2024 10:23:52 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Sobański Janusz
29.01.2024 10:23:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Stępniak Barbara
29.01.2024 10:23:31 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Kowalczyk Jan
29.01.2024 10:23:23 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Osmolak Jolanta
29.01.2024 10:23:14 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
29.01.2024 10:23:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Kozłowski Marcin