menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
03.07.2020 12:16:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
03.07.2020 12:16:04 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
03.07.2020 12:15:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 56/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
03.07.2020 12:13:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
03.07.2020 12:13:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 55/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 01 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
02.07.2020 11:48:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, działka nr ewid. 141/7 obręb ewidencyjny Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
02.07.2020 11:47:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, działka nr ewid. 141/7 obręb ewidencyjny Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny".
01.07.2020 09:30:55 Marta Zielak Edytowano artykuł INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
01.07.2020 09:29:52 Marta Zielak Usunięto artykuł INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY z kategorii Interpelacje i petycje
01.07.2020 09:29:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
01.07.2020 09:29:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRYWANYCH PRZEZ RADĘ GMINY I WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY
30.06.2020 16:03:00 Marta Zielak Edytowano artykuł
30.06.2020 15:49:13 Marta Zielak Edytowano artykuł
30.06.2020 15:39:56 Marta Zielak Edytowano artykuł
30.06.2020 15:37:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
30.06.2020 15:37:15 Marta Zielak Edytowano artykuł
30.06.2020 15:36:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
30.06.2020 12:45:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R.
30.06.2020 12:45:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R.
29.06.2020 12:47:42 Marta Zielak Edytowano artykuł Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2019 rok.
29.06.2020 09:57:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
29.06.2020 09:47:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
29.06.2020 09:47:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
29.06.2020 09:47:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
29.06.2020 09:47:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
29.06.2020 09:47:10 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
23.06.2020 13:51:55 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu Wójt Gminy Barbara Stępniak
23.06.2020 13:50:39 Marta Zielak Dodany załącznik Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak do artykułu Sekretarz Gminy Zbigniew Filipiak
23.06.2020 13:49:48 Marta Zielak Dodany załącznik Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra do artykułu Skarbnik Gminy Małgorzata Salamandra
23.06.2020 13:49:22 Marta Zielak Dodany załącznik Kierownik GOSP Krzysztof Sarzała do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Krzysztof Sarzała
23.06.2020 13:48:58 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Monika Cichońska
23.06.2020 13:48:24 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Ewa Chodorowska
23.06.2020 13:47:46 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz do artykułu Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz
23.06.2020 13:47:06 Marta Zielak Dodany załącznik Dyrektor SP Urszula Koniarek do artykułu Dyrektor SP Urszula Koniarek
23.06.2020 13:43:50 Marta Zielak Dodany załącznik Wójt Gminy Barbara Stępniak do artykułu
23.06.2020 13:43:02 Marta Zielak Dodany załącznik Przewodniczący - Roman Wojciechowski do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Roman Wojciechowski
23.06.2020 13:42:21 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Mariusz Jacek Głogulski do artykułu Z-ca Przewodniczącego Mariusz Jacek Głogulski
23.06.2020 13:41:32 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Józef Szymański do artykułu Radny Józef Szymański
23.06.2020 13:39:59 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Mirosław Olejniczak do artykułu Radny Mirosław Olejniczak
23.06.2020 13:39:14 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Renata Gunerka do artykułu Radna Renata Gunerka
23.06.2020 13:37:58 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Beata Rojewska do artykułu Radna Beata Rojewska
23.06.2020 13:36:55 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Joanna Markiewicz do artykułu Radna Joanna Markiewicz
23.06.2020 13:36:21 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Artur Dzięcielewski do artykułu Radny Artur Dzięcielewski
23.06.2020 13:32:28 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marek Wypych do artykułu Radny Marek Wypych
23.06.2020 13:31:40 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Marian Ostrowski do artykułu Radny Marian Ostrowski
23.06.2020 13:30:59 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Mariola Sarzała do artykułu Radna Mariola Sarzała
23.06.2020 13:30:20 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Stanisław Radecki do artykułu Radny Stanisław Radecki
23.06.2020 13:28:46 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
23.06.2020 13:27:07 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Jan Kowalczyk do artykułu Z-ca Przewodniczącego Jan Kowalczyk
23.06.2020 13:26:19 Marta Zielak Dodany załącznik Radna Barbara Berlińska do artykułu Radna Barbara Berlińska