menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
Data Redaktor Zmiana
10.06.2021 11:03:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXVIII/2021
10.06.2021 11:02:21 Marta Zielak Edytowano artykuł Protokół Nr XXVIII/2021
10.06.2021 11:01:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXVIII/2021
09.06.2021 13:18:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2020 rok
09.06.2021 13:17:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2020 rok
09.06.2021 13:17:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2020 rok
09.06.2021 13:17:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2020 rok
09.06.2021 13:17:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania finansowe za 2020 rok
09.06.2021 13:17:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdania finansowe za 2020 rok
28.05.2021 13:46:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok.
28.05.2021 13:46:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok.
28.05.2021 13:46:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok.
28.05.2021 13:45:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szczawin Kościelny za 2020 rok.
28.05.2021 08:55:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Raport o stanie Gminy Szczawin Kościelny za rok 2020
28.05.2021 08:53:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Raport o stanie Gminy Szczawin Kościelny za rok 2020
20.05.2021 08:11:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie zakupu platformy dla osób niepełnosprawnych i zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
20.05.2021 08:10:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie zakupu platformy dla osób niepełnosprawnych i zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
20.05.2021 08:03:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja w sprawie zakupu platformy dla osób niepełnosprawnych i zwołania sesji w trybie nadzwyczajnym.
19.05.2021 11:05:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 21.05.2021r.
19.05.2021 11:05:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXXI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 21.05.2021r.
11.05.2021 14:51:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 12.05.2021 r.
11.05.2021 14:51:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 12.05.2021 r.
11.05.2021 13:57:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 11.05.2021 r.
11.05.2021 13:57:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 11.05.2021 r.
10.05.2021 10:19:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: Wójt Gminy Szczawin Kościelny ogłasza IV przetarg ustny ograniczony na sprzedaż dla rolników indywidualnych nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Suserz
10.05.2021 09:19:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego i garażu wraz z jednoczesną sprzedażą udziału w prawie własności nieruchomości wspólnej jako prawa związanego z własnością lokalu.
07.05.2021 13:11:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:n budowa słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 15 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej0,4 kV dla terenu działki o nr ewid. 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Swoboda oraz dla terenu działek o nr ewid. 66, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/1, 57, 58/1, 58/2, 49, 37, 72, 59, 60, 46, 38, 68/1, 68/2, 69/66 położonych w obrębie ewidencyjnym Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny.
07.05.2021 13:11:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:n budowa słupowej stacji transformatowej 15/0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 15 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa sieci kablowej0,4 kV dla terenu działki o nr ewid. 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Swoboda oraz dla terenu działek o nr ewid. 66, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/1, 57, 58/1, 58/2, 49, 37, 72, 59, 60, 46, 38, 68/1, 68/2, 69/66 położonych w obrębie ewidencyjnym Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny.
04.05.2021 09:38:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXX Sesja Nadzwyczajna - Korespondencyjna Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.05.2021r.
04.05.2021 09:38:22 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXX Sesja Nadzwyczajna - Korespondencyjna Rady Gminy Szczawin Kościelny 04.05.2021r.
27.04.2021 14:10:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni Nr 2 i Nr 1 (awaryjna), położonych na działce nr 290/2, obręb Suserz, gm. Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, woj. mazowieckie, na potrzeby wodociągu gminnego.
27.04.2021 14:09:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na poborze wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą studni Nr 2 i Nr 1 (awaryjna), położonych na działce nr 290/2, obręb Suserz, gm. Szczawin Kościelny, powiat gostyniński, woj. mazowieckie, na potrzeby wodociągu gminnego.
16.04.2021 09:22:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Szczawin Kościelny za rok 2020
16.04.2021 09:20:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
16.04.2021 09:20:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2020 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
16.04.2021 09:19:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Szczawin Kościelny za rok 2020
15.04.2021 14:21:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny"
15.04.2021 14:20:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "budowa sieci kablowej 0,4kV, przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na działkach o nr ewid. 44/2,43/2, 80, 89, 88/1, 88/2, 88/3, 88/4, 88/5, 88/6, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 17, 18, 19, 40, 20 w miejscowości Kaleń, gmina Szczawin Kościelny"
13.04.2021 11:37:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie wykopania rowów przydrożnych
09.04.2021 14:52:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.
09.04.2021 14:52:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 23/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym.
09.04.2021 14:49:12 Marta Zielak Usunięto artykuł Petycja dot. osób odmawiających szczepień. z kategorii Interpelacje i petycje
09.04.2021 11:21:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
09.04.2021 11:20:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
08.04.2021 14:24:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny"
08.04.2021 14:24:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny"
07.04.2021 14:07:45 Marta Zielak Edytowano artykuł XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.