menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245
Data Redaktor Zmiana
29.01.2021 12:42:32 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
29.01.2021 12:42:29 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
29.01.2021 12:39:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie wykopania rowów przydrożnych
29.01.2021 12:38:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie wykopania rowów przydrożnych
28.01.2021 15:13:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
28.01.2021 15:12:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
28.01.2021 15:12:04 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
28.01.2021 13:18:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
28.01.2021 13:18:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
27.01.2021 14:58:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
27.01.2021 14:54:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Plan Zamówień Publicznych na rok 2021
27.01.2021 14:54:04 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Plan Zamówień Publicznych na rok 2021
27.01.2021 13:32:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Szczawinie Kościelnym
27.01.2021 13:32:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 7/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Szczawinie Kościelnym
27.01.2021 10:47:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 04.02.2021 r.
27.01.2021 10:46:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 04.02.2021 r.
27.01.2021 08:24:14 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie: wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
27.01.2021 08:23:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie: wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
27.01.2021 08:23:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu w sprawie: wydania decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego.
25.01.2021 13:12:13 Marta Zielak Dodany załącznik Załącznik do Uchwały Nr XVII/85/19 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczawin Kościelny do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
25.01.2021 13:05:59 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XVII/85/19 do artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
25.01.2021 13:05:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XVII/85/19 z artykułu XVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 09.12.2019 r.
22.01.2021 15:43:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu W Y K A Z nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokalu użytkowego pod aptekę, na okres 10 lat.
22.01.2021 15:43:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł W Y K A Z nr 1/2021 nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem lokalu użytkowego pod aptekę, na okres 10 lat.
18.01.2021 15:59:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
18.01.2021 11:31:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
18.01.2021 11:31:09 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
18.01.2021 11:31:04 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
18.01.2021 11:31:01 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
18.01.2021 11:21:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
18.01.2021 10:13:29 Marta Zielak Edytowano artykuł XXVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.01.2021r.
18.01.2021 09:58:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.01.2021r.
18.01.2021 09:49:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:49:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:49:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:48:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:48:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:47:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:46:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
18.01.2021 09:46:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2020r.
15.01.2021 13:41:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Prawo lokalne
15.01.2021 13:40:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Prawo lokalne
14.01.2021 09:52:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie i odpowiedź dot: projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
14.01.2021 09:52:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie i odpowiedź dot: projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
14.01.2021 09:52:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytanie i odpowiedź dot: projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
11.01.2021 15:31:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja i odpowiedź w sprawie budowy (wykonania nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej - ulicy Sportowej
11.01.2021 15:30:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja i odpowiedź w sprawie budowy (wykonania nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej - ulicy Sportowej
11.01.2021 15:30:45 Marta Zielak Edytowano artykuł Petycja i odpowiedź w sprawie budowy (wykonania nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej - ulicy Sportowej
11.01.2021 15:29:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja i odpowiedź w sprawie budowy (wykonania nawierzchni asfaltowej) drogi gminnej - ulicy Sportowej
11.01.2021 12:30:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu III przetarg: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”