menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
09.04.2021 14:49:12 Marta Zielak Usunięto artykuł Petycja dot. osób odmawiających szczepień. z kategorii Interpelacje i petycje
09.04.2021 11:21:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
09.04.2021 11:20:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
08.04.2021 14:24:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny"
08.04.2021 14:24:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Montaż przykopcowanego zbiornika lpg i orurowania realizowanego na działce ewidencyjnej nr 291/2 w obrębie Suserz, miejscowość Suserz 58, gmina Szczawin Kościelny"
07.04.2021 14:07:45 Marta Zielak Edytowano artykuł XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 14:00:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
07.04.2021 13:59:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
06.04.2021 14:02:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oficjalny Wniosek/Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
06.04.2021 14:02:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oficjalny Wniosek/Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
06.04.2021 14:02:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oficjalny Wniosek/Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
06.04.2021 14:02:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Oficjalny Wniosek/Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
06.04.2021 14:01:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Oficjalny Wniosek/Petycja w sprawie programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021
06.04.2021 12:01:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie wymiany pokrycia dachowego
06.04.2021 12:01:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie wymiany pokrycia dachowego
30.03.2021 15:11:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu III przetarg: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
26.03.2021 13:16:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert dot.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 r.
26.03.2021 13:16:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert dot.: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 r.
25.03.2021 11:26:17 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny i Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim."
25.03.2021 11:25:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny i Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim."
25.03.2021 11:25:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny i Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim."
25.03.2021 11:25:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny i Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim."
25.03.2021 11:24:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny i Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego w granicach działki nr ew. 32/4 i 30 obręb Helenów Trębski, gmina Szczawin Kościelny, powiat gostyniński w woj. mazowieckim."
24.03.2021 09:53:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
24.03.2021 09:53:26 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA DOSTAWĘ WODY /ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
22.03.2021 09:52:28 Marta Zielak Dodany załącznik Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
19.03.2021 08:40:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
19.03.2021 08:40:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
18.03.2021 09:26:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
18.03.2021 09:26:25 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
17.03.2021 14:06:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
17.03.2021 14:06:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXIX Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 18.03.2021r.
17.03.2021 13:58:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
17.03.2021 13:57:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - na Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
16.03.2021 11:17:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 15 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV , budowa sieci kablowej 0,4 kV na działce ewidencyjnej nr 3 obręb Swoboda, oraz dz. ew. nr 66, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/2, 61/1, 57, 58/1, 58/2, 49, 37, 72, 59, 60, 46, 38, 68/1, 68/2, 69/66 obręb ewidencyjny Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny".
16.03.2021 11:15:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. "Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa sieci napowietrznej 15 kV, budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV , budowa sieci kablowej 0,4 kV na działce ewidencyjnej nr 3 obręb Swoboda, oraz dz. ew. nr 66, 65, 64/1, 64/2, 63, 62, 61/2, 61/1, 57, 58/1, 58/2, 49, 37, 72, 59, 60, 46, 38, 68/1, 68/2, 69/66 obręb ewidencyjny Helenów Trębski gmina Szczawin Kościelny".
15.03.2021 15:12:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na stanowisko Podinspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
15.03.2021 15:12:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na stanowisko Podinspektor ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.
10.03.2021 10:53:40 Marta Zielak Dodany załącznik Radny Ireneusz Kowalczyk do artykułu Radny Ireneusz Kowalczyk
05.03.2021 13:15:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
05.03.2021 13:15:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego TRS NP SKK
04.03.2021 11:40:46 Marta Zielak Edytowano artykuł OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 11:39:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 11:39:33 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 09:26:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 09:26:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 09:25:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.
04.03.2021 09:25:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE - Podinspektora ds. obywatelskich i organizacyjnych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Szczawin Kościelny.