menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
09.12.2020 10:31:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu innym niż niedziela dla pracowników Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
08.12.2020 16:53:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny”
08.12.2020 16:53:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny”
08.12.2020 16:51:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny”
08.12.2020 16:51:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz – Józefków – Trębki – granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny”
07.12.2020 13:31:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny”
07.12.2020 13:30:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny”
07.12.2020 13:29:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja Nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny”
07.12.2020 13:28:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja Nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 573 polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w km 39+262 drogi wojewódzkiej nr 573 i budowie nowego obiektu inżynierskiego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 262, 281, 277, 39/2, 53/3 obręb Helenów Suserski i na działkach ew. 56/1, 303, 304, 56/2, 53, 57 obręb Holendry gmina Szczawin Kościelny”
02.12.2020 15:22:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
02.12.2020 15:22:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o przetargu: „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa, jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Szczawin Kościelny”
27.11.2020 13:01:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2020 13:00:06 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2020 12:59:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2020 12:58:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
27.11.2020 12:57:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
27.11.2020 12:56:03 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
27.11.2020 12:55:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny
27.11.2020 09:44:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A-29
27.11.2020 09:44:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A-29
27.11.2020 09:43:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A-29
27.11.2020 09:43:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu strażackiego marki STAR A-29
25.11.2020 13:09:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV zlokalizowanej na dz. ew. nr 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286, 309 obręb ew. Holnendry oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ew. Dobrów"
25.11.2020 13:08:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny dla inwestycji pn.: "Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej 0,4 kV zlokalizowanej na dz. ew. nr 59, 60, 61, 62, 63/3, 63/4, 63/1, 66, 68/67, 67, 65/1, 69, 70, 71, 209, 224, 226, 236/224, 236/226, 225, 227, 277, 307, 278/282, 282, 283, 284, 286, 309 obręb ew. Holnendry oraz na dz. ew. nr 177/179, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5 obręb ew. Dobrów"
24.11.2020 13:52:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny".
24.11.2020 13:51:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowanie dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1431W Suserz - Józefków - Trębki - granica woj. na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w m. Białka do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 573 na działkach o nr ew. 12 obręb PGR Trębki, dz. nr 1 obręb ew. Witoldów, dz. nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5 obręb ew. Krzymów, dz. nr 51 obręb ew. Józefków, dz. nr 1 obręb ew. Stefanów Suserski, dz. nr 13 obręb ew. Suserz, gmina Szczawin Kościelny".
23.11.2020 15:34:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot. powstania Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Rezerwatu Przyrody w Kunkach.
23.11.2020 15:33:01 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja dot. powstania Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Rezerwatu Przyrody w Kunkach.
23.11.2020 15:32:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dot. powstania Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Rezerwatu Przyrody w Kunkach.
20.11.2020 09:09:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 14 i 15"
20.11.2020 09:09:10 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 14 i 15"
20.11.2020 09:08:48 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kunki gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 14 i 15"
20.11.2020 08:40:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Gorzewo Kolonia gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 53, 54, 55"
20.11.2020 08:39:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Gorzewo Kolonia gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 53, 54, 55"
20.11.2020 08:39:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Gorzewo Kolonia gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 53, 54, 55"
20.11.2020 08:38:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Smolenta gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 69,70/2"
20.11.2020 08:37:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Smolenta gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 69,70/2"
20.11.2020 08:37:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE I POSTANOWIENIE w sprawie: "Budowa trzech budynków inwentarskich do chowu kurcząt brojlerów o liczbie stanowisk 58800 szt. w każdym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Smolenta gm. Szczawin Kościelny Dz. nr ew. 69,70/2"
20.11.2020 08:32:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
20.11.2020 08:31:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 23.11.2020 r.
18.11.2020 15:38:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:38:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:38:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:57 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:47 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:44 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:41 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:38 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:37:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”
18.11.2020 15:36:51 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przetarg na: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Szczawin Kościelny w 2021 roku”