menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
25.02.2022 14:26:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN- 15/0,4 kV w miejscowości Wola Trębska, dz. ew. nr 93/3:93/4:93/5;94; 129;130;131;95/1;95/2;96;92;87;104;97/1;97/2;98/3;99;107/2;107/3;100;101;102;117;118/1;118/2;112;120;116/2;116/2;116/4;116/3;115;90/19;114;43;72, gmina Szczawin Kościelny"
25.02.2022 14:26:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej SN- 15/0,4 kV w miejscowości Wola Trębska, dz. ew. nr 93/3:93/4:93/5;94; 129;130;131;95/1;95/2;96;92;87;104;97/1;97/2;98/3;99;107/2;107/3;100;101;102;117;118/1;118/2;112;120;116/2;116/2;116/4;116/3;115;90/19;114;43;72, gmina Szczawin Kościelny"
22.02.2022 13:55:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisję Rewizyjną Rady Gminy w dniu 02.03.2022
22.02.2022 13:54:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisję Rewizyjną Rady Gminy w dniu 02.03.2022
22.02.2022 13:53:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisję Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 24.02.2022
22.02.2022 13:53:14 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisję Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego 24.02.2022
21.02.2022 15:24:19 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 15:24:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 15:23:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja dotycząca wyposażenia naszej gminy w ogólnodostępny defibrylator AED
21.02.2022 15:22:53 Marta Zielak Usunięto artykuł Interpelacja w związku z wyposazeniem naszej gminy w ogólnodostepny defibrylator AED z kategorii Interpelacje i petycje
21.02.2022 15:19:53 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 15:19:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 15:19:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja o wyznaczeniu miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
21.02.2022 15:15:23 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na interpelację do artykułu
21.02.2022 15:14:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu
21.02.2022 15:14:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
16.02.2022 13:24:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja z otwarcia ofert
16.02.2022 13:24:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja z otwarcia ofert
16.02.2022 13:23:51 Marta Zielak Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert. do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 13:22:57 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 13:22:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
16.02.2022 07:22:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
15.02.2022 10:07:43 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/226/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczawin Kościelny do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 10:05:14 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/225/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebudowy drogi gruntowej w msc. Stefanów Suserski do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 10:00:31 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 z artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 09:59:49 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
15.02.2022 09:59:35 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/224/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 7 lutego 2022 roku zmieniająca Uchwałę Budżetową Rady Gminy Szczawin Kościelny na rok 2022 do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 10:08:01 Marta Zielak Usunięty załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. z artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 10:07:42 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
11.02.2022 10:07:25 Marta Zielak Dodany załącznik Uchwała Nr XXXIX/223/22 Rady Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 lutego 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczawin Kościelny na lata 2022-2029. do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
10.02.2022 10:55:52 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Petycja Mieszkańców wsi Stefanów Suserski
10.02.2022 10:55:48 Marta Zielak Dodany załącznik Odpowiedź na petycję do artykułu Petycja Mieszkańców wsi Stefanów Suserski
10.02.2022 10:54:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja Mieszkańców wsi Stefanów Suserski
07.02.2022 13:24:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
04.02.2022 08:05:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
04.02.2022 08:05:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
04.02.2022 08:05:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
04.02.2022 08:04:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
04.02.2022 08:04:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Szczawin Kościelny w 2022 r.
02.02.2022 14:42:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
02.02.2022 14:41:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XXXIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Szczawin Kościelny 07.02.2022r.
02.02.2022 14:38:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zadania pn" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
02.02.2022 14:38:13 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zadania pn" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 76 w miejscowości Helenów, gmina Szczawin Kościelny"
02.02.2022 14:37:41 Marta Zielak Usunięto artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zadania pn" Budowa farmy fotowoltaicznej zlokal
02.02.2022 14:36:53 Marta Zielak Dodany nowy artykuł
01.02.2022 14:03:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.02.2022 14:01:40 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
01.02.2022 13:41:24 Marta Zielak Dodany załącznik Zmiana treści SWZ, Przedłużenie terminu składania ofert do artykułu Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
01.02.2022 13:38:15 Marta Zielak Dodany załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu do artykuł Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu
01.02.2022 13:35:24 Marta Zielak Usunięty załącznik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu z artyku Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na kotłownie gazową wraz z budową instalacji zbiornikowej na gaz płynny i instalacją wewnętrzną gazu