menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Data Redaktor Zmiana
25.04.2023 13:50:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, czeków, druków ścisłego zarachowania, gruntów oraz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia
25.04.2023 13:50:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, czeków, druków ścisłego zarachowania, gruntów oraz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia
25.04.2023 13:48:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. technicznych w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
25.04.2023 13:47:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 57 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze - inspektora ds. technicznych w Referacie Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Gminy Szczawin Kościelny
25.04.2023 13:35:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sparwie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydawania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny.
25.04.2023 13:34:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 56/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sparwie udzielenia upoważnień pracownikom Urzędu Gminy do wydawania pism i decyzji w imieniu Wójta Gminy Szczawin Kościelny.
25.04.2023 13:33:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarzadzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:33:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarzadzenie nr 55/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:31:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:31:30 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:30:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53A/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania do funkcjonowania Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Szczawin Kościelny w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.
25.04.2023 13:29:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53A/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przygotowania do funkcjonowania Stanowiska Kierownika Wójta Gminy Szczawin Kościelny w stałej siedzibie i w zapasowym miejscu pracy.
25.04.2023 13:26:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:26:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:25:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:24:34 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 13:23:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie postępowania na wypadek przerw w dostawach wody na terenie Gminy Szczawin Kościelny
25.04.2023 13:22:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 51/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie postępowania na wypadek przerw w dostawach wody na terenie Gminy Szczawin Kościelny
25.04.2023 13:18:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 50A/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z orgaznizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.".
25.04.2023 13:16:37 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 50A/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z orgaznizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Szczawin Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.".
25.04.2023 12:59:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 grudnia 2018 r. w spraiwe ustanowienia w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny Regulaminu Antymobbingowego
25.04.2023 12:59:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 07 grudnia 2018 r. w spraiwe ustanowienia w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny Regulaminu Antymobbingowego
25.04.2023 12:50:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
25.04.2023 12:49:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 49/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
25.04.2023 12:43:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 12:43:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 12:32:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
25.04.2023 12:32:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok.
25.04.2023 12:27:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 12:24:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 12:20:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 45a/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.04.2023 12:19:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45a/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2015 z dnia 31.12.2015 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym
25.04.2023 12:17:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
25.04.2023 12:17:03 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
24.04.2023 09:13:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2022 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
24.04.2023 09:13:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2022 w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
24.04.2023 09:12:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
24.04.2023 09:12:27 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 33/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
19.04.2023 11:33:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
19.04.2023 11:32:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 44/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
19.04.2023 11:30:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:29:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 43/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:19:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:17:36 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:16:54 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 42/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:08:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:07:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 41/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok
19.04.2023 11:04:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kóscielny na 2018 rok
19.04.2023 11:03:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 40/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kóscielny na 2018 rok
19.04.2023 10:55:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 39/2018 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 17 października 2018 r. w sprawie dokonania zmian planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2018 rok