menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
21.05.2009 10:58:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radna Teresa Pawlak do artykułu Radna Teresa Pawlak
21.05.2009 10:57:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Marcin Pewniak do artykułu Radny Marcin Pewniak
21.05.2009 10:57:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Józef Szymański do artykułu Radny Józef Szymański
21.05.2009 10:56:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Marek Wypych do artykułu Radny Marek Wypych
21.05.2009 10:55:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Radny Jarosław Zawadzki do artykułu Radny Jarosław Zawadzki
21.05.2009 10:53:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok-Radny Roman Robert Jędrzejczak do artykułu Radny Roman Robert Jędrzejczak
21.05.2009 10:52:37 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
21.05.2009 10:52:28 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zastępca Przewodniczącego - Henryka Murawska
21.05.2009 10:52:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Zastępca Przewodniczącego - Mirosław Olejniczak
21.05.2009 10:52:10 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jan Kaźmierczak
21.05.2009 10:52:02 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jan Kowalczyk
21.05.2009 10:51:53 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Stanisław Kowalczyk
21.05.2009 10:51:45 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radna Elżbieta Kowalewska
21.05.2009 10:51:37 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Andrzej Maliszewski
21.05.2009 10:51:28 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marek Oszczyk
21.05.2009 10:51:19 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radna Teresa Pawlak
21.05.2009 10:51:11 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marcin Pewniak
21.05.2009 10:51:01 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Józef Szymański
21.05.2009 10:50:52 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Marek Wypych
21.05.2009 10:50:44 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Jarosław Zawadzki
21.05.2009 10:50:35 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Radny Roman Robert Jędrzejczak
21.05.2009 10:48:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Dyrektor Samorządowego Przedzszkola Zofia Kiełbasa do artykułu
21.05.2009 10:46:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Dyrektor SP Trębki Urszula Koniarek do artykułu
21.05.2009 10:45:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Dyrektor ZPO Marian Żuchniewicz do artykułu
21.05.2009 10:44:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Kierownik Gminej Biblioteki Publicznej Kystyna Miłoszewska do artykułu
21.05.2009 10:43:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Kierownik GOPS Zofia Korycka do artykułu
21.05.2009 10:42:58 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:42:48 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:42:38 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:42:28 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:42:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:42:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Teresa Rutkowska do artykułu
21.05.2009 10:40:43 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:40:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Z-ca kierownika USC Bogusz Maria do artykułu
21.05.2009 10:39:38 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:39:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Kierownik USC Zofia Zielińska do artykułu
21.05.2009 10:38:25 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:38:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Skarbnik Gminy Krystyna Cichosz do artykułu
21.05.2009 10:37:25 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:37:13 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
21.05.2009 10:36:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Sekretarz Gminy Sylwester Seweryn do artykułu
21.05.2009 10:36:11 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
21.05.2009 10:35:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia majątkowe za 2008 rok- Wójt Jerzy Sochacki do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
18.05.2009 08:52:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 135 31 2009 do artykułu Uchwała Nr 135/XXXII/2009 z dnia 27 kwiatnia 2009 r
18.05.2009 08:52:20 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 135/XXXII/2009 z dnia 27 kwiatnia 2009 r
18.05.2009 08:45:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała Komisji Rewizyjnej do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
18.05.2009 08:44:53 Ewa Chodorowska Dodany załącznik opinia RIO sprawozdanie do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
18.05.2009 08:44:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik opinia RIO do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
18.05.2009 08:43:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik opinia komisji rewizyjnej do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r
18.05.2009 08:43:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 134 31 2009 do artykułu Uchwała Nr 134/XXXII/2009 z dnia 27 kwietnia 2009 r