menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
13.03.2023 13:38:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:38:03 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:37:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
13.03.2023 13:36:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi w miejscowości Józefków, Stefanów
09.03.2023 14:05:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:40 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:04:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:03:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:03:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:03:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:03:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 14:02:12 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 12:11:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
09.03.2023 08:52:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska w formule zaprojektuj i wybuduj.
06.03.2023 14:27:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09.01.2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
06.03.2023 14:27:05 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 3/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 09.01.2023 r. w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.
06.03.2023 14:22:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzneie nr 2g/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu finanoswego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 r.
06.03.2023 14:22:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzneie nr 2g/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu finanoswego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 r.
06.03.2023 14:16:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2f/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 r.
06.03.2023 14:15:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2f/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 r.
06.03.2023 14:06:16 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2e/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//8147/PolskiLad dla zadnia pn. "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach.
06.03.2023 14:06:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2e/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//8147/PolskiLad dla zadnia pn. "Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków komunalnych w Trębkach.
06.03.2023 14:04:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2d/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//1456/PolskiLad dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Józefków".
06.03.2023 14:03:56 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2d/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//1456/PolskiLad dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Józefków".
06.03.2023 14:02:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2c/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//7588/PolskiLad dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska".
06.03.2023 14:02:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2c/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//7588/PolskiLad dla zadania pn."Przebudowa drogi gminnej Kaleń, Misiadla, Mościska".
06.03.2023 14:00:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2b/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//7218/PolskiLad dla zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny".
06.03.2023 13:59:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2b/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 2/2021//7218/PolskiLad dla zadania pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szczawin Kościelny".
06.03.2023 13:52:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2a/2023 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 02.01.2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021//642/PoklskiLad dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola".