menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
Data Redaktor Zmiana
06.08.2008 11:12:16 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
25.07.2008 09:59:37 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załączniki do specyfikacji- zakup samochodu BUS do artykułu
25.07.2008 09:59:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Specyfikacja - zakup samochodu BUS do artykułu
25.07.2008 09:57:42 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
07.07.2008 11:51:40 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:51:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 82/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:50:43 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:50:17 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 85/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:49:55 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 86/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:49:34 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 87/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:46:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zaącznik 1 Uchwała 27/XXI/2008 do artykułu Uchwała Nr 87/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:45:27 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 87/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:26:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 Zadania inwestycyjne w 2008 r. do artykułu Uchwała Nr 86/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:26:14 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1 Uchwała 86/XXI/2008 do artykułu Uchwała Nr 86/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:22:59 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 86/XXI/2008 z dnia: 29.05.2008r.
07.07.2008 11:15:32 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 85/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:11:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 5 Uchwała RIO 92/2008 do artykułu Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:10:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4 Uchwała RIO 39/2008/P do artykułu Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:09:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 3 Uchwała komisji rewizyjnej do artykułu Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:09:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2- Opinia komisji rewizyjnej do artykułu Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:08:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1 Uchwała 88/XX/2008 do artykułu Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 11:07:32 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 84/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:30:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2- Wniosek do artykułu Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:29:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1- Regulamin nagród do artykułu Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:28:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 83/XX/2008- Ustalenie Ragulaminu nagród do artykułu Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:27:32 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 83/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:22:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 1- REGULAMIN do artykułu Uchwała Nr 82/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:21:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 82/XX/2008 - USTALENIE REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI do artykułu Uchwała Nr 82/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
07.07.2008 08:19:41 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 82/XX/2008 z dnia: 25.04.2008r.
27.06.2008 08:20:08 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 80/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
27.06.2008 08:18:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 81/XVIII/2008 do artykułu Uchwała Nr 81/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
27.06.2008 08:18:02 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 81/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
27.06.2008 08:14:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zaloącznik 1- Przychody i rozchody budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu Uchwała Nr 80/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
27.06.2008 08:12:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 80/XVIII/2008 do artykułu Uchwała Nr 80/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
27.06.2008 08:11:28 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 80/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
19.06.2008 11:52:20 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4- Wzór umowy do artykułu
19.06.2008 11:51:54 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załacznik 4 - Wzór umowy z artykułu
18.06.2008 09:19:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 4 - Wzór umowy do artykułu
18.06.2008 09:19:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 - Przedmiar robót do artykułu
18.06.2008 09:19:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 - Oświadczenie do artykułu
18.06.2008 09:18:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik1 - Formularz ofertowy do artykułu
18.06.2008 09:18:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ- droga Swoboda do artykułu
18.06.2008 09:16:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
09.06.2008 11:11:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik do uchwały 79/XVIII/2008 - Inwestycje w 2008 r. do artykułu Uchwała Nr 79/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 11:10:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik do uchwalay 79/XVIII/2008 - Uzasadnienie RIO do artykułu Uchwała Nr 79/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 11:10:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 79/XVIII/2008 do artykułu Uchwała Nr 79/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 11:09:41 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 79/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 11:05:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 78/XVIII/2008 do artykułu Uchwała Nr 78/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 11:03:58 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 78/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.
09.06.2008 10:58:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 77/XVIII/2008 do artykułu Uchwała Nr 77/XVIII/2008 z dnia: 27.02.2008r.