menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
20.06.2011 09:37:41 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r z artykułu
20.06.2011 09:37:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r do artykułu
20.06.2011 09:32:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik świadczenia majątkowe za 2010 r do artykułu
20.06.2011 09:23:49 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie za 2010 r do artykułu
20.06.2011 09:07:33 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
20.06.2011 09:04:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenia za 2010r do artykułu
20.06.2011 09:03:08 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe 2011 r z artykułu
20.06.2011 09:03:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe 2011 r do artykułu
20.06.2011 08:55:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe 2011 r do artykułu
20.06.2011 08:51:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r do artykułu
20.06.2011 08:49:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2010 r do artykułu Przewodniczący Rady Gminy- Roman Wojciechowski
17.06.2011 14:08:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach naboru do artykułu
17.06.2011 14:07:28 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
01.06.2011 08:40:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik karta zgłoszenia do artykułu Nabór na stanowisko ławników
01.06.2011 08:40:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik druk listy popierającej kandydata na ławnika do artykułu Nabór na stanowisko ławników
01.06.2011 08:40:00 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Nabór na stanowisko ławników
01.06.2011 08:35:41 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko ławników
16.05.2011 10:57:48 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
09.05.2011 11:26:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Informacja o wynikach naboru na stanowisko logopedy w projekcie „Równy start” w dwóch szkołach podstawowych z terenu Gminy Szczawin Kościelny
06.05.2011 07:15:48 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wyborzez najkorzystniejszej oferty
19.04.2011 14:28:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Projekt wykonawczy elektryka do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 14:26:57 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Projekt wykonawczy z artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 13:43:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Specyfikacja techniczna branża elektryczna do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 13:43:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar branża elektryczna do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 13:42:42 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 13:41:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Projekt wykonawczy do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 13:40:11 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 07:25:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
19.04.2011 07:25:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Przedmiar robót z artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:07:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiary i specyfikacja techniczna do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:07:01 Ewa Chodorowska Dodany załącznik wod-kan do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 14:06:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik co+kotłownia do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:55 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rys piętro do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:40 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Rys Parter do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przekrój do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:49:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Szczegół do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:48:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Parter do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawartośc oprac do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Strona tytułowa do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:47:07 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Specyfikacja tech i odbioru robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:46:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis zagospodarowanie do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:46:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis techniczny do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:45:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Opis-uzupełenieni do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:45:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja BHP do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Elewacje 2 do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Elewacje do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:44:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przedmiar robót do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:43:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wzór umowy do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:43:12 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ do artykułu ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM
18.04.2011 12:41:36 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU PO BYŁEJ SPÓŁDZIELNI USŁUG ROLNICZYCH Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNY OŚRODEK KULTURY W SZCZAWINIE KOŚCIELNYM