menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
Data Redaktor Zmiana
25.03.2011 07:48:42 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Skarbnik
17.03.2011 13:12:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienia o wyborze oferty do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w projekcie Równy Start - zajecia korekcyjno- kompensacyjne
17.03.2011 13:11:12 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w projekcie Równy Start - zajecia korekcyjno- kompensacyjne
08.03.2011 12:29:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki 1-6 do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 12:19:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Równy start KK do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 12:17:30 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
08.03.2011 11:37:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty TS do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przez tre
08.03.2011 11:28:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MO do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mały odkrywca własnych możliwości
08.03.2011 10:52:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Przez tre
08.03.2011 10:47:33 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Mały odkrywca własnych możliwości
04.03.2011 13:29:24 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:29:12 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:29:09 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:28:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 13:28:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 13:28:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:38:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:37:12 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Trebki
04.03.2011 12:19:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik - Unieważnienie postępowania do artykułu Unieważnienie postępowania
04.03.2011 12:18:08 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Unieważnienie postępowania
04.03.2011 09:47:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 09:47:37 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:22:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:20:55 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert z artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:20:31 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Informacja o wynikach postępowania- porównanie ofert do artykułu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
04.03.2011 08:19:24 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie Równy start- SP Szczawin Kościelny
22.02.2011 19:59:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko logopedy w projekcie „Równy start”
22.02.2011 10:05:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki 1- 6 do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22.02.2011 09:55:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Równy start Trębki do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
22.02.2011 09:52:48 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej Trębkach z projektu Równy start który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
21.02.2011 15:27:15 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki od 1 do 6 do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu „ Równy start” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
21.02.2011 15:26:46 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ RS do artykułu Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu „ Równy start” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
21.02.2011 15:25:55 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie kadry do przeprowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Szczawinie Kościelnym z projektu „ Równy start” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19.02.2011 09:45:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki od 1 do 7 do SIWZ do artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Przez trening do sukcesu , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19.02.2011 09:44:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Przez trening do sukcesu do artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Przez trening do sukcesu , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19.02.2011 09:44:34 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Przez trening do sukcesu , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
19.02.2011 09:39:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załaczniki od 1 do 7 do SIWZ do artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Mały odkrywca własnych możliwości , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
19.02.2011 09:39:23 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik z artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Mały odkrywca własnych możliwości , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
19.02.2011 09:39:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik do artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Mały odkrywca własnych możliwości , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
19.02.2011 09:38:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ Mały odkrywca własnych możliwości do artykułu Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Mały odkrywca własnych możliwości , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
19.02.2011 09:34:35 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Wyłonienie realizatora zajęć w projekcie pn. Mały odkrywca własnych możliwości , działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
18.02.2011 08:23:41 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Lista rankingowa ofert w kokursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
18.02.2011 08:17:04 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Lista rankingowa ofert w kokursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
15.02.2011 08:21:13 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji 2010- 2014 do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
15.02.2011 08:13:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Zygmunt Ostrowski
15.02.2011 08:12:56 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Zygmunt Ostrowski
15.02.2011 08:11:17 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Janusz Sobański
15.02.2011 08:10:26 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Janusz Sobański
15.02.2011 08:09:25 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji do artykułu Radny Marek Wypych
15.02.2011 08:08:44 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Radny Marek Wypych