menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
24.06.2015 13:08:13 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
24.06.2015 13:03:29 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
23.06.2015 10:29:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Protokół Nr. VI/2015 do artykułu
23.06.2015 10:26:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
23.06.2015 10:26:21 Ewelina Kowalska Usunięto artykuł Prtokół VI/2015 z kategorii Protokoły Rady Gminy 2014-2018
23.06.2015 10:26:08 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł
23.06.2015 08:10:22 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Jednostki Organizacyjne
23.06.2015 08:06:59 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu "Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie"
23.06.2015 08:06:30 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł "Opinia PPIS w Gostyninie dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie"
19.06.2015 10:58:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Obwieszczenie do artykułu Obwieszczenie
19.06.2015 10:58:09 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
19.06.2015 07:29:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. do artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
18.06.2015 13:20:10 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
18.06.2015 13:10:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Adamów
18.06.2015 13:10:12 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Adamów
18.06.2015 13:04:05 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.06.2015 13:02:59 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego dot. elektrowni wiatrowej w Adamowie
18.06.2015 12:04:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Lista osób zgłaszających kandydata do artykułu Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 12:03:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Karta zgłoszenia na ławnika do artykułu Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 12:02:31 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Wybory ławników na lata 2016-2019
18.06.2015 10:39:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
18.06.2015 10:31:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:30:13 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:29:51 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. do artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
18.06.2015 10:05:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
18.06.2015 09:57:16 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:56:45 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Oświdczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:56:35 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświdczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
18.06.2015 09:18:31 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
18.06.2015 09:13:23 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
18.06.2015 09:05:41 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
18.06.2015 08:57:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
18.06.2015 08:50:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
18.06.2015 08:44:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
17.06.2015 10:48:22 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
17.06.2015 10:43:24 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
17.06.2015 10:36:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
17.06.2015 10:31:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Głogulski Mariusz
17.06.2015 08:47:53 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radna Stępniak Barbara
17.06.2015 08:37:21 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
17.06.2015 08:31:48 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Porosa Ireneusz
17.06.2015 08:25:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majakowe za 2014r. do artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
17.06.2015 07:55:19 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
17.06.2015 07:41:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Sobański Janusz
17.06.2015 07:33:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Olejniczak Mirosław
16.06.2015 12:36:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radna Osmolak Jolanta
16.06.2015 12:32:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majatkowe za 2014r. do artykułu Radny Kozłowski Marcin
16.06.2015 12:26:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Szymański Józef
16.06.2015 12:22:37 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Wiceprzewodniczący - Ostrowski Marian
16.06.2015 12:16:11 Ewelina Kowalska Dodany załącznik Oświadczenie majątkowe za 2014r. do artykułu Radny Kowalczyk Jan