menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
11.01.2023 10:20:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
11.01.2023 10:20:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
11.01.2023 10:19:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
11.01.2023 10:19:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
11.01.2023 10:18:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
10.01.2023 08:23:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dotycząca placu zabaw w miejscowości Annopol
09.01.2023 13:39:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
05.01.2023 15:23:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:23:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:23:28 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:23:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:23:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:23:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
05.01.2023 15:22:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytania ofertowe dot. Cyfrowej Gminy
03.01.2023 10:59:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 03.01.2023 r. stwierdzającego nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"- o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
03.01.2023 10:59:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia z dnia 03.01.2023 r. stwierdzającego nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"- o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
03.01.2023 10:56:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"
03.01.2023 10:56:01 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce o nr ewidencyjnym 48 w obrębie Holendry, gmina Szczawin Kościelny"
03.01.2023 10:42:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.11.2022 r.
02.01.2023 15:08:29 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
02.01.2023 10:46:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
29.12.2022 12:00:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o przystąpieniu Gminy Szczawin Kościelny do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 roku
29.12.2022 12:00:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o przystąpieniu Gminy Szczawin Kościelny do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych od dnia 1 stycznia 2023 roku
29.12.2022 09:10:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
29.12.2022 09:09:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: "Budowa sieci kablowej nN-0,4kV z szafką pomiarową dla zasilenia dz. 88/1 oraz złączem rozdzielczym (KRSN) na dz. 9/8 w msc. Holendry Dobrowskie, gmina Szczawin Kościelny."
28.12.2022 09:49:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 30.12.2022 r.
28.12.2022 09:47:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 30.12.2022 r.
28.12.2022 09:41:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
28.12.2022 09:41:37 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
28.12.2022 09:41:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł XLVI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.12.2022 r.
23.12.2022 11:32:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:32:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:31:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
23.12.2022 11:30:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postępowanie: Dostawa gazu propan do celów grzewczych
21.12.2022 13:45:30 Marta Zielak Edytowano artykuł Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 13:44:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 13:42:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Odpowiedź na zapytania na posiedzeniu Rady Gminy Szczawin Kościelny w dniu 30 listopada 2022 r.
21.12.2022 11:17:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dotycząca placu zabaw w miejscowości Annopol
21.12.2022 11:14:58 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dotycząca placu zabaw w miejscowości Annopol
21.12.2022 11:12:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza
21.12.2022 11:11:05 Marta Zielak Usunięto artykuł Petycja w sprawie naprawy programu ochrony powietrza z kategorii Interpelacje i petycje
21.12.2022 11:10:47 Marta Zielak Dodany nowy artykuł