menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
02.11.2021 09:07:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego za święto przypadające w dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
02.11.2021 09:06:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 76/2021 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 października 2021 roku w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego za święto przypadające w dzień wolny od pracy w Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
29.10.2021 13:35:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:"budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8, 9, 11, 28, 34/4, 34/5, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
29.10.2021 13:34:55 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.:"budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla terenu działek nr 7, 8, 9, 11, 28, 34/4, 34/5, 34/19, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 35/1 obręb Staw, gmina Szczawin Kościelny".
28.10.2021 13:57:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 13:57:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 13:57:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja Mieszkańców Osiedla Działki w Szczawinie Kościelnym i odpowiedź.
28.10.2021 13:33:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 13:33:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 13:32:26 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Interpelacja w sprawie utwardzenia działki 83/7 obręb Szczawin Kościelny
28.10.2021 13:30:59 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:" rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny".
28.10.2021 13:30:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:" rozbudowa sieci wodociągowej na działce ew. nr 12/6 obręb Modrzew, gmina Szczawin Kościelny".
19.10.2021 07:15:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 07:15:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 07:15:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
19.10.2021 07:14:49 Marta Zielak Dodany nowy artykuł wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
11.10.2021 11:40:27 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działkach o nr ew. 206, 207,205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny"
11.10.2021 11:39:42 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczna na działkach o nr ew. 206, 207,205/206, 202, 201/202 obręb Suserz gmina Szczawin Kościelny"
04.10.2021 10:07:46 Marta Zielak Edytowano artykuł XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:30:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:28:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:28:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:28:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:27:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:26:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:16:31 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:16:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:16:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 14:10:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
01.10.2021 13:58:06 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XXXIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 27.09.2021r.
28.09.2021 11:53:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XXXIII/2021
28.09.2021 11:52:52 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XXXIII/2021
27.09.2021 12:17:34 Marta Zielak Dodany załącznik Pismo dot. obowiązku złożenia wniosku o wpis do Rejestru BDO przez podmioty wpisane do RDR do artykułu Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
24.09.2021 08:47:49 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:47:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:45:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:45:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:44:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:41:53 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 08:41:16 Marta Zielak Dodany nowy artykuł DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
24.09.2021 07:40:55 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
24.09.2021 07:40:17 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
24.09.2021 07:39:36 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
24.09.2021 07:38:28 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
24.09.2021 07:37:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
24.09.2021 07:36:15 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013r. z artykułu Dyrektor Samorządowego Przedszkola - Zofia Kiełbasa
24.09.2021 07:32:11 Marta Zielak Usunięty załącznik oświadczenie majątkowe 2013r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zofia Korycka
24.09.2021 07:31:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2013 r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
24.09.2021 07:24:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majatkowe na koniec kadencji 2010-2014 z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
24.09.2021 07:13:14 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe początek kadencji z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman