menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215
Data Redaktor Zmiana
21.03.2019 10:37:20 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny
21.03.2019 10:36:57 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Ogłoszenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny
19.03.2019 09:30:52 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym
19.03.2019 09:29:55 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Sekretarz
19.03.2019 09:29:24 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Władze Gminy
15.03.2019 14:04:47 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja ZGRP dla mieszkańców Gminy Szczawin Kościelny
14.03.2019 14:40:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
14.03.2019 14:39:29 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 19/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy i wyznaczenia dodatkowego dnia pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Urzędzie Gminy Szczawin Kościelny
14.03.2019 13:02:06 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr V/2019
14.03.2019 13:00:24 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Protokół Nr V/2019
14.03.2019 10:58:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Postanowienie
14.03.2019 10:58:13 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Postanowienie
14.03.2019 10:57:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie PE zarządzenie wyborów
14.03.2019 10:57:26 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Obwieszczenie PE zarządzenie wyborów
14.03.2019 10:55:24 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
14.03.2019 10:55:06 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
14.03.2019 10:54:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu informacja o miejscach umieszczania plakatów wyborczych
14.03.2019 10:54:02 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł informacja o miejscach umieszczania plakatów wyborczych
14.03.2019 10:53:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2019 10:52:56 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2019 10:52:27 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
14.03.2019 10:51:03 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
14.03.2019 10:50:44 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
14.03.2019 10:35:45 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
14.03.2019 10:35:31 Ewelina Kowalska Edytowano artykuł Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
14.03.2019 10:34:30 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych
14.03.2019 10:33:52 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
14.03.2019 10:32:51 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r
13.03.2019 11:58:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna 3
13.03.2019 11:58:13 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna 3
13.03.2019 11:56:04 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna 2
13.03.2019 11:55:50 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna 2
13.03.2019 11:53:56 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna 1
13.03.2019 11:53:48 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna 1
13.03.2019 11:50:50 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Klauzula rodo
13.03.2019 11:50:39 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Klauzula rodo
13.03.2019 11:47:55 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Klauzula informacyjna
13.03.2019 11:47:38 Ewelina Kowalska Usunięty załącznik z artykułu Klauzula informacyjna
13.03.2019 08:54:17 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu VI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.03.2019r.
13.03.2019 08:53:39 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł VI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 15.03.2019r.
12.03.2019 14:36:13 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Odpowiedź na interpelację
12.03.2019 14:34:30 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Odpowiedź na interpelację
12.03.2019 14:30:39 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Treść interpelacji
12.03.2019 14:16:14 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Treść interpelacji
12.03.2019 09:39:28 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 225/XXXVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
12.03.2019 09:39:08 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 225/XXXVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
12.03.2019 09:38:48 Ewelina Kowalska Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 04.03.2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gorzewo Kolonia gmina Szczawin Kościelny opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Gminy Szczawin Kościelny Nr 225/XXXVII/2018 z dnia 29 czerwca 2018r.
28.02.2019 08:04:47 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu IV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 24.01.2019r.
28.02.2019 08:04:29 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu IV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 24.01.2019r.
28.02.2019 08:04:18 Ewelina Kowalska Dodany załącznik do artykułu IV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 24.01.2019r.