menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
Data Redaktor Zmiana
29.01.2024 10:27:23 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Wójt Gminy - Jerzy Sochacki
29.01.2024 10:27:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Aneta Kujawa- zastępca kierownika USC
29.01.2024 10:26:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Sekretarz Gminy - Teresa Rutkowska
29.01.2024 10:26:49 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Kierownik Referatu RGKiM - Arkadiusz Boruszewski
29.01.2024 10:26:41 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Skarbnik Gminy - Małgorzata Salamandra
29.01.2024 10:26:33 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Krzysztof Sarzała
29.01.2024 10:26:26 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor ZPO - Marian Żuchniewicz
29.01.2024 10:26:19 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor SP w Trębkach - Urszula Koniarek
29.01.2024 10:26:06 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej - Monika Cichońska
29.01.2024 10:25:56 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Ewa Chodorowska
29.01.2024 10:25:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Grażyna Katarzyna Kiełbasa
29.01.2024 10:25:09 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Przewodniczący Rady Gminy - Wojciechowski Roman
29.01.2024 10:24:59 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Wiceprzewodniczący - Jędrzejczak Roman
29.01.2024 10:24:41 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Głogulski Mariusz
29.01.2024 10:24:30 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Szymański Józef
29.01.2024 10:24:22 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Ostrowski Zygmunt
29.01.2024 10:24:11 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Olejniczak Mirosław
29.01.2024 10:24:00 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Porosa Ireneusz
29.01.2024 10:23:52 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Sobański Janusz
29.01.2024 10:23:39 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Stępniak Barbara
29.01.2024 10:23:31 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Kowalczyk Jan
29.01.2024 10:23:23 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Osmolak Jolanta
29.01.2024 10:23:14 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radna Kraśkiewicz Anna
29.01.2024 10:23:02 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Kozłowski Marcin
29.01.2024 10:22:53 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Radny Wujkowski Krzysztof
29.01.2024 10:22:45 Marta Zielak Usunięty załącznik Oświadczenie majątkowe za 2016r. z artykułu Wój Gminy Szczawin Kościelny Jerzy Sochacki
29.01.2024 07:47:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 30.01.2024 r.
29.01.2024 07:46:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zaproszenie na Komisje Rady Gminy 30.01.2024 r.
29.01.2024 07:45:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu LIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.01.2024 r.
29.01.2024 07:45:38 Marta Zielak Dodany nowy artykuł LIII Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 30.01.2024 r.
25.01.2024 15:27:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
25.01.2024 15:26:57 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
25.01.2024 15:26:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
25.01.2024 11:55:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
25.01.2024 11:54:50 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Lista kandydatów spełniających wymogi formalne w postępowaniu rekrutacyjnym w Urzędzie Gminy w Szczawinie Kościelnym na 1 kierownicze stanowisko urzędnicze
25.01.2024 11:49:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244
25.01.2024 11:48:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244
22.01.2024 14:25:43 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Protokół Nr LI/2023
22.01.2024 14:25:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr LI/2023
22.01.2024 14:25:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr LI/2023
22.01.2024 14:24:03 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu Protokół Nr LI/2023
22.01.2024 14:22:26 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie podpisów elektronicznych
18.01.2024 12:35:47 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu L Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 22.09.2023 r.
18.01.2024 12:35:17 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr L/2023
18.01.2024 12:34:43 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr L/2023
18.01.2024 10:16:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie wdrożenia procedur związanych z płatnościami online przez Interesantów/Petentów/Podatników
18.01.2024 10:15:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja w sprawie wdrożenia procedur związanych z płatnościami online przez Interesantów/Petentów/Podatników
18.01.2024 10:14:39 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja w sprawie wdrożenia procedur związanych z płatnościami online przez Interesantów/Petentów/Podatników
18.01.2024 08:44:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr LI/2023
18.01.2024 08:43:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr LI/2023