menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221
Data Redaktor Zmiana
09.12.2022 12:29:28 Marta Zielak Dodany nowy artykuł ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szczawinek, Sewerynów i Szczawin Borowy Kolonia w ramach zadania pn. "Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny"
09.12.2022 12:23:18 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury cd.
08.12.2022 14:34:12 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2015 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny zmienionego Zarządzeniem nr 38/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2016 roku
08.12.2022 14:32:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2015 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na terenie Gminy Szczawin Kościelny zmienionego Zarządzeniem nr 38/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 31 sierpnia 2016 roku
08.12.2022 14:29:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 14:28:45 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 55/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 14:09:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, czeków, druków ścisłego zarachowania, gruntów oraz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia
08.12.2022 14:09:29 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, czeków, druków ścisłego zarachowania, gruntów oraz sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem użyczenia
08.12.2022 14:05:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 14:05:18 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:50:22 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:49:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 52/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:46:24 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:46:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 51/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:43:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:43:25 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 50/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:39:46 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:38:42 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 49/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:36:15 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
08.12.2022 13:34:20 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 48/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok
07.12.2022 15:30:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok.
07.12.2022 15:30:19 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 47/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2017 rok.
07.12.2022 15:27:49 Marta Zielak Edytowano artykuł Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
07.12.2022 15:25:07 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
07.12.2022 15:23:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027.
06.12.2022 08:49:58 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym
06.12.2022 08:49:36 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym
06.12.2022 08:47:45 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Szczawin Kościelny oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez Gminę
06.12.2022 08:46:06 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Szczawin Kościelny oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez Gminę
05.12.2022 15:25:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:24:21 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:22:02 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:21:41 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Rady Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:20:04 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:19:35 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:18:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 15:18:00 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/2016 Wójta Gminy Szczawin Kościelny z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie: dokonania zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szczawin Kościelny na 2016 rok
05.12.2022 10:56:14 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.10.2022 r.
05.12.2022 10:56:08 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.10.2022 r.
05.12.2022 10:55:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.10.2022 r.
05.12.2022 10:55:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.10.2022 r.
05.12.2022 10:54:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLIV Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 28.10.2022 r.
02.12.2022 14:53:21 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLI/2022
02.12.2022 14:52:33 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLI/2022
02.12.2022 14:50:41 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu XLI Sesja Rady Gminy Szczawin Kościelny 06.06.2022 r.
02.12.2022 14:34:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLIII/2022
02.12.2022 14:33:44 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLIII/2022
02.12.2022 14:30:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XLII/2022
02.12.2022 14:29:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Protokół Nr XLII/2022
02.12.2022 14:27:39 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Protokół Nr XL/2022