menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242
Data Redaktor Zmiana
18.11.2022 13:51:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:51:44 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:51:38 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:51:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:50:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:50:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:48:19 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:48:05 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:47:55 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:47:47 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:47:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:46:42 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:46:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:46:32 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
18.11.2022 13:25:31 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Rozbudowa, remont i przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły na centrum opiekuńczo-mieszkalne wraz z budową szamba szczelnego i niezbędnej infrastruktury
10.11.2022 15:02:52 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
10.11.2022 14:59:53 Marta Zielak Usunięty załącznik z artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
10.11.2022 13:54:56 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
09.11.2022 12:17:48 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dotycząca dezynfekcji pomieszczeń w urzędzie
08.11.2022 15:19:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
07.11.2022 13:47:11 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 107, obręb Przychód, gmina Szczawin Kościelny".
07.11.2022 13:46:57 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działce ewidencyjnej nr 107, obręb Przychód, gmina Szczawin Kościelny".
07.11.2022 13:44:43 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”.
07.11.2022 13:44:32 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych „TRĘBKI 1” wraz z niezbędną infrastrukturą o łącznej mocy nieprzekraczającej 6 MW, w tym z opcjonalnym magazynem energii, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Trębki na działce ewid. nr 13, obręb PGR Trębki, oraz na działce ewid. nr 14 obręb Witoldów, gmina Szczawin Kościelny”.
04.11.2022 15:10:09 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:,,Budowa, nadbudowa, i przebudowa budynków ( garażu, budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej, oraz rozbiórka budynku gospodarczego i garażu” na działce ewid. nr 92/4 i 92/3 obręb Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny.
04.11.2022 15:09:24 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:,,Budowa, nadbudowa, i przebudowa budynków ( garażu, budynku usługowego oraz budynku mieszkalnego) wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek remizy strażackiej, oraz rozbiórka budynku gospodarczego i garażu” na działce ewid. nr 92/4 i 92/3 obręb Szczawin Kościelny, gmina Szczawin Kościelny.
03.11.2022 11:56:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Informacja o przystąpieniu Gminy Szczawin Kościelny do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.
03.11.2022 11:55:02 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Informacja o przystąpieniu Gminy Szczawin Kościelny do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.
02.11.2022 14:31:34 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Petycja dotycząca dezynfekcji pomieszczeń w urzędzie
02.11.2022 14:31:17 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Petycja dotycząca dezynfekcji pomieszczeń w urzędzie
02.11.2022 10:39:54 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:38:46 Marta Zielak Edytowano artykuł Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:38:09 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:35:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:34:06 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:34:04 Marta Zielak Edytowano artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
02.11.2022 10:33:51 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny"
28.10.2022 10:35:36 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu postanowienia z dnia 27.10.2022r. stwierdzającego nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny” oraz o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
28.10.2022 10:35:23 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Szczawin Kościelny o wydaniu postanowienia z dnia 27.10.2022r. stwierdzającego nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny” oraz o określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zostać sporządzony zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
28.10.2022 10:32:33 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny”
28.10.2022 10:32:11 Marta Zielak Dodany nowy artykuł Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 238 i 242/1 obręb ewidencyjny Suserz położonej w gminie Szczawin Kościelny”
26.10.2022 13:38:35 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:38:30 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:38:25 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:38:20 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:38:13 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:38:01 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:36:23 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:36:00 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”
26.10.2022 13:35:50 Marta Zielak Dodany załącznik do artykułu „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym na potrzeby Przedszkola”