menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Data Redaktor Zmiana
16.05.2008 12:22:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
16.05.2008 11:01:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 4 - wzór umowy do artykułu
16.05.2008 11:00:43 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Zarządzenie nr 3 - Przedmiar robót do artykułu
16.05.2008 11:00:10 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załącznik nr 3 - Przedmiot robót z artykułu
16.05.2008 10:59:10 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 3 - Przedmiot robót do artykułu
16.05.2008 10:58:41 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 2- Oświadczenie do artykułu
16.05.2008 10:58:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do artykułu
16.05.2008 10:57:55 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załącznik nr 1- oferta z artykułu
16.05.2008 10:57:30 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik nr 1- oferta do artykułu
16.05.2008 10:56:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik SIWZ- droga Holendry do artykułu
16.05.2008 10:55:49 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
08.05.2008 09:06:02 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
08.05.2008 08:34:25 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
30.04.2008 13:10:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4 - Wzór umowy do artykułu
30.04.2008 13:09:02 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik Załacznik 4 - Wzór umowy z artykułu
23.04.2008 08:59:26 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:58:05 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 12 -Informacja o stanie mienia komunalnego w 2007 roku do artykułu
23.04.2008 08:57:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 11 - Prognoza kwoty długu i spłaty na 2008 rok i lata następne do artykułu
23.04.2008 08:55:39 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 10 - Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW do artykułu
23.04.2008 08:53:42 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 65/XV/2007 - Opłata za wodę i ścieki do artykułu
23.04.2008 08:52:57 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:50:21 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR Uchwała Nr 64/XV/2007 - Opłata targowa. do artykułu
23.04.2008 08:49:24 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:47:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 63/XV/2007 - Podatek od posiadania psów. do artykułu
23.04.2008 08:46:52 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:44:25 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:44:09 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:43:54 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:43:42 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:42:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 62/XV/2007 - Podatek od środków transportowych do artykułu
23.04.2008 08:41:29 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:39:16 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA Nr 61/XV/2007 - Podatek od nieruchomości. do artykułu
23.04.2008 08:38:36 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:36:34 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:35:54 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR Nr 60/XV/2007 - Podatek rolny. do artykułu
23.04.2008 08:34:36 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:34:10 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:31:56 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 59/XV/2007 - Podatek leśny do artykułu
23.04.2008 08:31:22 Ewa Chodorowska Usunięty załącznik UCHWAŁA NR 59/XVI/2007 - Podatek leśny z artykułu
23.04.2008 08:30:52 Ewa Chodorowska Dodany załącznik UCHWAŁA NR 59/XVI/2007 - Podatek leśny do artykułu
23.04.2008 08:30:01 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
23.04.2008 08:15:18 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł
23.04.2008 08:00:28 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 9 - Dotacje podmiotowe w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:59:36 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 8 - Dochody i wydatki z administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:56:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 7 - Dochody i wydatki z administracji rządowej i innych zadań zleconych. do artykułu
23.04.2008 07:40:27 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 6 - Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:39:32 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 5 - zadania inwestycyjne w 2008 roku. do artykułu
23.04.2008 07:38:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 4 - Limit wydatków na wieleoletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010. do artykułu
23.04.2008 07:36:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 3 - Wydatki budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu
23.04.2008 07:35:45 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 - Dochody budżetu gminy na 2008 rok. do artykułu