menu top
menu menu menu menu menu mail
menu
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234
Data Redaktor Zmiana
24.02.2009 08:48:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik 3 do regulaminu- Sprawozdanie do artykułu
24.02.2009 08:47:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik 2 do regulaminu - Oferta do artykułu
24.02.2009 08:46:53 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik1 do regulaminu - Umowa do artykułu
24.02.2009 08:46:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Regulamin konkursu do artykułu
24.02.2009 08:45:58 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł
12.02.2009 13:37:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Uchwała Nr 121/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 13:33:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Szczawin Kościelny do artykułu Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych
12.02.2009 13:30:46 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Strategia Rozwiązywania Problemów Spolecznych
12.02.2009 12:18:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załącznik do uchwały 123 do artykułu Uchwała Nr 123/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:16:58 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 123_30_2009 do artykułu Uchwała Nr 123/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:16:26 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 123/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:15:59 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 123/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:04:18 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 122_30_2009 do artykułu Uchwała Nr 122/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:03:21 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 122/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:03:08 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 122/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:01:26 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 121_30_2009 do artykułu Uchwała Nr 121/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 12:00:38 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 121/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 11:37:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 120_29_2009 do artykułu Uchwała Nr 120/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
12.02.2009 11:36:44 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 120/XXIX/2009 z dnia 30 stycznia 2009 r
11.02.2009 09:10:48 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Załacznik inwestycyjny do artykułu Uchwała Nr 119/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:10:23 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 119_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 119/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:09:58 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 119/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:08:03 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 118_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 118/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:07:36 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 118/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:03:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 117_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 117/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:02:46 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 117/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 09:00:50 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 116_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 116/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:55:47 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 116/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:53:29 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 115_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 115/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:53:02 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 115/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:50:06 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok do artykułu Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:47:04 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 114_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:46:40 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 114/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:43:24 Ewa Chodorowska Edytowano artykuł Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:43:02 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Plan pracy Rady Gminy na I półrocze 2009 do artykułu Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:42:35 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Uchwała 113_28_2008 do artykułu Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:41:15 Ewa Chodorowska Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 113/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:29:22 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki na programy i projekty do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:28:57 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Prognoza długu do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:28:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Przychody i rozchody budżetu do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:27:38 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:27:19 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Mienie komunalne 2008 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:26:44 Ewa Chodorowska Dodany załącznik GFOŚiGW do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:26:08 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje podmiotowe do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:25:51 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dotacje celowe do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:25:34 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej na podstawie porozumienia do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:24:59 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody związane z realizacją zadań zleconych administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:23:49 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Inwestycje 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:22:47 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Wydatki budzetu 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r
11.02.2009 08:20:09 Ewa Chodorowska Dodany załącznik Dochody budżetu 2009 do artykułu Uchwała Nr 112/XXVIII/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r